با حکم وزیر علوم ، دبیرجشنواره ملی فن آوری شیخ بهایی منصوب شد

۱۷ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۶:۵۲ کد : ۴۶۸۰ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۲۴
دکتر محمد فرهادی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر کورش خسروی را به عنوان دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برای دوره های دوازدهم ،سیزدهم و چهاردهم منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی وزا...
دکتر محمد فرهادی ، وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر کورش خسروی را به عنوان دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برای دوره های دوازدهم ،سیزدهم و چهاردهم منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در حکم دکتر فرهادی خطاب به دکتر خسروی آمده است :
با عنایت به مراتب تعهد ،سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی بر مبنای بند دو ماده 11 آیین نامه جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ورئیس جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی و تایید معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت متبوع به موجب این حکم به عنوان دبیر جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی برای دوره های دوازدهم ،سیزدهم و چهاردهم منصوب می شوید.