بازدید وزیر علوم از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی - ۲۵ فروردین ۱۳۹۸

۲۵ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۸ کد : ۴۶۷۶۲ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۰۹۰
بازدید وزیر علوم از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی - ۲۵ فروردین ۱۳۹۸