توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفت؛

ارائه نشانگرهایی برای شناسایی تصاویر لرزه‌نگاری

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۸ کد : ۴۶۷۰۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۰۲
محققان دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر راهکاری برای پردازش تصاویر داده‌های لرزه‌نگاری برای عملیات اکتشافات منابع هیدروکربوری ارائه کردند.
ارائه نشانگرهایی برای شناسایی تصاویر لرزه‌نگاری

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هاله کربلاعلی مجری این طرح اظهار داشت: شناسایی پدیده‌های طبیعی در تصاویر با راستاهای مختلف نیازمند تبدیل نوین چندمقیاسی و چندجهتی است ضمن آنکه شناسایی کانال‌ها در داده‌های لرزه‌نگاری از منظر اکتشاف منابع هیدروکربوری حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: به منظور شناسایی این پدیده‌ها پروژه تحقیقاتی با عنوان «شناسایی مرز کانال‌ها در داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی با استفاده از تبدیل شیرلت در اکتشاف منابع هیدروکربوری» در دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شد.
کربلا علی افزود: طرح‌واره شناسایی لبه بر مبنای شیرلت‌های دو بعدی مخروط سازگار با پشتیبانی فشرده با برخی از نشانگرهای لرزه‌ای معروف حساس به لبه مانند شباهت، ظاهر و انحنا نیز مقایسه گردید و از مجموع مطالعات انجام شده طرح‌واره‌ شناسایی لبه بر مبنای تبدیل شیرلت به‌عنوان یک نشانگر لرزه‌ای نوین حساس به لبه معرفی شد که قابلیت تجاری‌سازی نیز دارد.
وی آشنایی با تبدیل نوین چندمقیاسی و چندجهتی تبدیل شیرلت از طریق مطالعه مقالات مربوط در حیطه پردازش تصویر را از جمله مراحل انجام این طرح دانست و گفت: علاوه بر آن کد نویسی و اعمال طرحواره شناسایی لبه بر مبنای تبدیل شیرلت در حالت دو و سه بعدی بر روی داده‌های لرزه‌نگاری مصنوعی و واقعی حاوی کانال اجرایی و در نهایت این طرح‌واره با عملگرهای مهم در پردازش تصویر مانند سوبل و کنی و نیز نشانگرهای ژئوفیزیکی حساس به لبه مانند انحنا، شباهت و ظاهر مقایسه شد.
این محقق، پیاده‌سازی طرح‌واره موجود به ویژه در حالت سه بعدی را از دشواری‌های انجام این تحقیق نام برد و اظهار کرد: همچنین خروجی گرفتن از محیط برنامه‌نویسی MatLab به نرم‌افزارهای تجاری موجود برای مقایسه با سایر نشانگرها از جمله مراحل زمان بر کار حاضر بوده است.
کربلا علی با اشاره به نتایج به دست آمده از این مطالعات، خاطر نشان کرد: نتیجه این تحقیق برای مقاصد پردازش تصویر در علوم مختلف مانند ژئوفیزیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی قابل استفاده است.
وی انتشار ۳ مقاله در مجلات با نمایه ISI و ۳ مقاله در کنفرانس‌های بین‌المللی و یک مقاله در کنفرانس داخلی و یک مقاله در مجله علمی- ترویجی را از دیگر دستاوردهای این پژوهش عنوان کرد.
کربلا علی قابلیت رقابت با نشانگرهای معروف موجود در نرم‌افزارهای صنعتی ژئوفیزیک با هدف شناسایی لبه را از جمله مزایای این مطالعات عنوان کرد و گفت: امکان استفاده از طرح‌واره موجود در صورت عدم در دسترس بودن نرم‌افزارهای تجاری برای مقاصد شناسایی لبه از دیگر مزایای آن به شمار می‌رود.
به گفته این محقق، طرح‌واره برای شناسایی لبه در پردازش تصاویر در سال ۲۰۰۹ توسط «یی» و همکاران (Yi et al., 2009) وی به کار رفته که این پژوهش الهام گرفته از این طرح است اما توابع شیرلت به کار رفته در این مطالعه متفاوت است.
وی با اشاره به کاربردهای دستاوردهای پروژه گفت: از دستاوردهای این مطالعات می‌توان در شناسایی لبه در مقاصد پردازش تصویر مانند ژئوفیزیک، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر و مهندسی پزشکی استفاده کرد.
این طرح از سوی هاله کربلا علی دانش آموخته و با راهنمایی دکتر عبدالرحیم جواهریان از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شده است.
ل.م ۵۴