در دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت؛

انجام موفقیت‌آمیز تست استاتیکی مقیاس کامل پره توربین بادی

۱۹ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۱ کد : ۴۶۶۸۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۶۰۵
اولین پره کامپوزیتی توربین بادی طراحی و ساخته‌شده در داخل کشور به طول ۱۲متر و وزن تقریبی ۵۰۰ کیلوگرم مربوط به توربین‌های بادی یک‌صد کیلووات در پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد با موفقیت تست شد.
انجام موفقیت‌آمیز تست استاتیکی مقیاس کامل پره توربین بادی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه فردوسی مشهد، در این آزمون استاتیکی، مقیاس کامل بر اساس الزامات استاندارد DNV-GL ST 376 و بارگذاری معادل ۱۱۰% بار بیشینه طراحی (شرایط طوفان ۵۰ ساله تونل بادی بینالود با سرعت باد ۵۲ متر بر ثانیه) انجام شد که انطباق مناسب بین کرنش و جابجایی اندازه‌گیری شده با مقادیر طراحی نشان از صحت تحلیل‌ها داشت. پیش از آزمون استاتیکی، آزمون مودال بر روی پره انجام و انطباق مناسب بین نتایج فرکانس‌های طبیعی آزمون با مقادیر طراحی مشاهده شد.
توانایی پیاده‌سازی مجموعه فرآیندهای طراحی، تحلیل، ساخت و آزمون سازه‌های کامپوزیتی پیچیده مانند پره توربین بادی از جمله توانمندی‌های پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد است.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴