معرفی طرح های برگزیده دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم؛

تحلیل شهرک‌ها و نواحی صنعتی(برخوردار) برای استقرار سرمایه‌گذاری خارجی، توسط محققان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

۰۶ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۳ کد : ۴۵۹۶۷ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۱۰۹
پژوهش تحلیل شهرک‌‌ها و نواحی صنعتی (برخوردار) و امکانات آنها برای استقرار سرمایه‌گذاری خارجی، توسط محققان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین بررسی گردید و به عنوان یکی از طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه ها و پژوهشگاه‌های کشور معرفی شد.
تحلیل شهرک‌ها و نواحی صنعتی(برخوردار) برای استقرار سرمایه‌گذاری خارجی، توسط محققان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، مسئله اصلی این پژوهش «فقدان شناسایی فرصت‌ها و ایجاد بسترهای لازم جهت سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط پسا تحریم» بوده است. اثبات شده است که در کشورهای در حال توسعه، بدون سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه امکان‌پذیر نبوده یا به کندی پیش می رود. این مهم با توجه به شرایط روز کشور از قبیل: کمبود نقدینگی، فقدان تکنولوژی روز و فرصت‌هایی که در شرایط پسا تحریم به وجود می‌آید، نمود بیشتری پیدا می‌کند.
تحلیل شهرک‌ها و نواحی صنعتی، شناسایی فرصت‌های موجود در این نواحی و ارائه راهکارهایی برای سرمایه‌پذیری و سرمایه‌گذاری، می‌تواند شرایط مطلوبی را پس از رفع تحریم‌ها برای طرفین ایجاد کرده و آمادگی آنها را برای این امر مهم در زمان متناسب افزایش دهد.
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در شهرک ها و نواحی صنعتی، تحلیل شرایط پسا تحریم از دید سرمایه گذاری خارجی، شناسایی بستر های لازم جهت سرمایه گذاری خارجی و ارائه راهکار هایی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی از دستاورد های ویژه این طرح پژوهشی می‌باشد.
همچنین از برنامه‌هایی که برای توسعه این طرح در آینده در نظر گرفته شده می‌توان اولویت بندی فرصت های سرمایه گذتری شناسایی شده با هدف معرفی به سرمایه گذاران و سازمان‌های ذیربط، اولویت بندی موانع موجود جهت سرمایه گذار خارجی با هدف حذف موانع و اولویت بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی اشاره کرد.
م.ف ۷۷/ ل.م ۵۴