با هدف تبادل داده‌های آماری صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

تعداد بازدید:۱۱۶۳
تفاهم‌نامه‌ همکاری مشترک میان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، با هدف تبادل داده‌های آماری و رصد مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌های ایران امضا شد.
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، بررسی زمینه‌های ارتباط دانشگاه و جامعه، تنظیم گزارش‌های سیاستی بر مبنای داده‌های آماری طرفین، سنجش رصد فعالیت‌های دانشجویی و بررسی زمینه‌های ارتباطی دو حوزه علم و فناوری ازجمله مفاد این تفاهم‌نامه بود که به امضای دکتر حسین میرزایی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و محمد آقاسی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) رسید.

ل.س ۴۲/ ل. م ۵۴