دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی - ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۷ کد : ۴۵۳۳۳ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۹۳۸
دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی - ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

( ۶۰ )