ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی (روز دوم) - ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

۰۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۳ کد : ۴۵۱۹۴ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۹۴۲
ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی (روز دوم) - ۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

( ۱۲۱ )