برای نخستین بار در جهان صورت می گیرد:

تشخیص جنسیت جنین در مادیان آبستن با استفاده از نمونه خون در هفته های اول آبستنی

۲۶ دی ۱۳۹۷ | ۱۶:۴۲ کد : ۴۴۸۹۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۹۸
پژوهشگران پژوهشکده فنآوری جنین دام دانشگاه شهرکرد برای اولین بار در جهان موفق شدند جنسیت جنین در مادیان آبستن را با استفاده از نمونه خون در هفته های اول آبستنی تشخیص دهند.
تشخیص جنسیت جنین در مادیان آبستن با استفاده از نمونه خون در هفته های اول آبستنی

به گزارش اداره کل وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهرکرد، پژوهشگران پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد با استفاده از نمونه خون مادیان آبستن و استخراج DNA آزاد جنینی موجود در خون مادر، برای اولین بار در جهان موفق به تشخیص جنسیت کره در هفته های اول آبستنی شدند.

در دوره آبستنی مقادیر ناچیزی DNA جنینی از سد جفتی عبور کرده و وارد خون مادر می شود. از این مقادیر ناچیز می توان جهت انجام پاره ای تشخیص های پیش از تولد از جمله تشخیص جنسیت جنین استفاده کرد. این فرایند از طریق تشخیص توالی های اختصاصی وابسته به جنس صورت می پذیرد.

این تشخیص در برخی دام های اهلی (به ویژه اسب و گاو) دارای اهمیت اقتصادی زیادی است که می تواند منافع مالی قابل توجهی را متوجه دامدار کند زیرا در بسیاری از نژادهای اصیل اسب، تفاوت قابل توجه قیمت بین کره های نر و ماده وجود دارد که اطلاع از جنسیت آن در مادیان آبستن می تواند بر ارزش و قیمت مادیان در فرایند خرید و فروش تاثیر زیادی بگذارد.

گفتنی است، پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد هم اکنون قادر به تولید محیط های تجاری رقیق کننده اسپرم در اسب می باشد که قابل رقابت با نمونه های خارجی است. این رقیق کننده ها تاکنون به صورت وارداتی از شرکت های خارجی در اختیار مصرف کننده ها قرار می گرفت. همچنین رقیق کننده های اختصاصی برای انجماد اسپرم در اسب نیز در این پژوهشکده ساخته شده است که امکان انجماد اسپرم نریان اصیل و ارزشمند را فراهم می سازد. در این مرکز ارزیابی و آنالیز نمونه های اسپرم نریان با مشکلات باروری نیز با استفاده از تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی و مولکولی به طور معمول انجام می شود.

پژوهشکده فنآوری جنین دام دانشگاه شهرکرد برای همکاری با دامداران و دامپرورمان در زمینه تشخیص جنسیت جنین مادیان اعلام آمادگی کرده است.

م.ع ۶۰/ ل.م ۵۴


( ۳ )