کسب جایگاه نخست ملی دانشگاه تهران در نظام رتبه‌بندی یورَپ

۱۱ دی ۱۳۹۷ | ۱۶:۲۸ کد : ۴۴۴۹۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۱۱
دانشگاه تهران در نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی (یورَپ) جایگاه نخست ملی و ۲۹۹ جهان را کسب کرد.
کسب جایگاه نخست ملی دانشگاه تهران در نظام رتبه‌بندی یورَپ

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تهران، براساس گزارش سال ۲۰۱۸ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی یورَپ ( URAP)، این دانشگاه با ۱۰ پله صعود نسبت به ویرایش پیشین، در جایگاه نخست ملی و ۲۹۹ جهان جای گرفت.
دانشگاه تهران در ویرایش پیشین این نظام رتبه‌بندی در جایگاه ۳۰۹ جهان ایستاده بود و اکنون امتیاز کل دانشگاه در «یورَپ» نزدیک به ۳۶۵ ارزیابی شده است.
یورَپ از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را نسبت به یک‌دیگر ارزیابی می‌کند.
شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی و همکاری جهانی، شش معیار سنجش کلیدی این نظام رتبه‌بندی برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است.
ز.ح ۷۴/‏ ع. ع ۵۷