در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار ؛

قرارداد خرید دستگاه فیلامنت میکر، تولید شده در پارک علم و فناوری همدان به امضا رسید

تعداد بازدید:۷۴۷
در نوزدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار ، قرارداد خرید و سرمایه گذاری طرح فناورانه تولید دستگاه فیلامنت میکر با شرکت فناور برسام طریق ماندگار، از شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری همدان به مبلغ ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال به امضا رسید.
قرارداد خرید دستگاه فیلامنت میکر، تولید شده در پارک علم و فناوری همدان به امضا رسید

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری همدان، به منظور حمایت از توسعه تجاری سازی محصولات و خدمات فناورانه مستقر در پارک علم و فناوری همدان و مراکز رشد تابعه، این پارک زمینه را برای انعقاد قرارداد خرید و سرمایه گزاری میان شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور و سرمایه گزاران در این نمایشگاه ایجاد کرده است.

این قراردادها با امضای نمایندگانی از طرف دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم و پارک علم و فناوری همدان و طرفین قراردادها در درنوزدهمین نمایشگاه ملی دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار منعقد شد.

ر.ب ۴۵/ ع.ع ۵۷