در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری ؛

ازبذر کدو خورشتی تولید مرکز رشد طبرستان رونمایی شد

تعداد بازدید:۱۰۵۱
در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور ازبذر کدو خورشتی تولید مرکز رشد طبرستان با نام تجاری پرونش محصول شرکت اصلاح بذر مازند مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان وابسته به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در محل نمایشگاه بین المللی تهران رونمایی شد.
ازبذر کدو خورشتی تولید مرکز رشد طبرستان رونمایی شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دکتر غفار کیانی عضو هیات علمی گروه اصلاح نباتات این دانشگاه و مدیر عامل شرکت اصلاح بذر مازند در خصوص این دستاورد گفت: تمام بذرهای هیبرید سبزی و صیفی از خارج وارد ایران می شود و با توجه به اهمیت و ضرورت استفاده از فناوری تولید بذر هیبرید و اتکا به توان داخلی، تحقیقات در زمینه اصلاح سبزی و صیفی در این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی بذر جدیدی از کدو خورشتی با نام پرونش گردید.

وی افزود: این دستاورد فناوری با حمایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان تجاری سازی و به بازار عرضه شده است.

ر.ب ۴۵/ ع.ع ۵۷