در بازدید رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی عنوان شد؛

سهم مشارکت ۹۴ درصدی صنعت غذا در اجرای طرح های پژوهشی موسسه ارزشمند است

تعداد بازدید:۵۵۷
همزمان با هفته پژوهش و فناوری، دکترحمید بنایی رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در بازدید از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، سهم مشارکت ۹۴ درصدی صنعت را در اجرای طرح های پژوهشی مؤسسه ارزشمند دانست و استقرار این مرکز ملی را در مشهد نقطه قوت این استان و کشور اعلام کرد.
سهم مشارکت ۹۴ درصدی صنعت غذا در اجرای طرح های پژوهشی موسسه ارزشمند است

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی، دکتربنایی، خراسان رضوی را به لحاظ گیاهان داروئی بسیار غنی دانست و گفت: به عنوان نمونه سماق گناباد به لحاظ خواص داروئی و غذایی در دنیا بی نظیر است، از این رو می بایست برای ایجاد ارزش افزوده از گیاهان داروئی در استان برنامه ریزی بهتری انجام شود.

وی مشارکت ۹۴ درصدی صنایع غذایی کشور در اجرای طرح های پژوهشی این مؤسسه را نشانه کاربردی بودن فعالیت های انجام شده خواند و پیشنهاد داد تا طرح های ساماندهی و ایجاد ارزش افزوده از گیاهان دارویی و ارتقای ایمنی و سلامت غذایی کشور از طریق مجمع نمایندگان خراسان رضوی پیگیری شود.

در ادامه دکتر قدیر رجب زاده، رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی گفت: سلامت و ایمنی غذایی از مهم ترین رسالت های این مؤسسه پژوهشی به شمار می رود که در این زمینه تعداد ۲۲ طرح پژوهشی اجرا شده است.

وی به جایگاه این مؤسسه در برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و افزود: برای تحقق اهداف این برنامه، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی بر کاهش ضایعات متمرکز شده است.

دکتررجب زاده همچنین درخصوص استقرار واحدهای تحقیق و توسعه صنایع در آزمایشگاه های مؤسسه بیان کرد: تاکنون ۳۰ واحد صنعتی به منظور بهره برداری از خدمات آزمایشگاهی با این مؤسسه قرارداد همکاری امضا کرده اند.

دکترعادل بیگ بابایی، معاون اداری و مالی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی نیز در پاسخ به سوال رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص وضعیت بودجه های مؤسسه عنوان کرد: این مؤسسه یک مرکز پژوهشی ملی است که با توجه به مزیت های منطقه در صنعت غذا، در خراسان رضوی مستقر شده که دارای ردیف بودجه مستقل می باشد.

وی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی را بازوی فکری دولت و مجلس در حوزه صنعت غذا قلمداد کرد و افزود: از نمایندگان مجلس تقاضا داریم برای تحقق مأموریت های این مؤسسه در حوزه سلامت و ایمنی غذایی در کشور، این مرکز پژوهشی را یاری کنند.

ل.س ۴۲/ ر.ب ۴۵

کلید واژه ها: مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی