ایجاد سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

۱۹ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۶:۳۵ کد : ۴۴۰۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۲۸
دفتر گسترش آموزش عالی در جلسه اخیر خود با ایجاد سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد به طور قطعی موافقت کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بر این اساس رشته های مددکاری اجتماعی، مطالعات...
دفتر گسترش آموزش عالی در جلسه اخیر خود با ایجاد سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه یزد به طور قطعی موافقت کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بر این اساس رشته های مددکاری اجتماعی، مطالعات منطقه‌ای و علوم اقتصادی، موفق به اخذ مجوز شورای گسترش آموزش عالی کشور برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد شدند.
گفتنی است در دانشگاه یزد 14150 نفر دانشجو در 12 دانشکده و 46 گروه آموزشی مشغول به تحصیل هستند و این دانشگاه در حال حاضر با 373نفر عضو هیئت علمی، 62 رشته مصوب کارشناسی، 83 رشته و گرایش کارشناسی ارشد و 36 رشته و گرایش دکترا فعالیت دارد.