با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی؛

سامانه جامع آموزش و طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران فرهنگی رونمایی شد

۲۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۸ کد : ۴۳۸۳۳ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۶۱
با حضوردکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ،آیین رو نمایی از سامانه جامع آموزش و طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار شد.
سامانه جامع آموزش و طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران فرهنگی رونمایی شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم؛ در این آیین دکتر غفاری با تاکید بر ارزش و اهمیت آموزش و توانمندسازی کارگزاران فرهنگی اظهار داشت: باتوجه به سرعت تغییر و تحولات جامعه مدرن و به خصوص در نهادی چون دانشگاه که در آن جوانان و دانشجویان حضور دارند، اهمیت امر آموزش و لزوم توانمندسازی دانشجویان فعال، کارشناسان و مدیران حوزه فرهنگی روز به روز روشن تر می شود.
وی طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هارا امری عملیاتی دانست و افزود: این امر صرفاً یک پروژه و یک رساله نظری نیست و باید با دید عملیاتی آن را پیش برد. زیرا این طرح از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت مراکز آموزش عالی و موجب ایجاد فضایی بالنده، معرفت گرا و پرنشاط در دانشگاه ها است.
محمدهادی عسکری؛ مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز در این آیین گفت: در شرایط فعلی و باتوجه به اقتضائات جامعه، دانشگاه ها نه تنها وظیفه تمهید شرایط برای یادگیری و ساخت دانش را بر عهده‌دارند، بلکه در ایجاد نگرش، بینش، تعالی اخلاقی و پرورش مهارت‌های ادراکی، فنی و انسانی در چارچوب هدفهای نظام آموزش عالی نیز باید ایفای نقش کنند.
وی افزود: توانمندسازی دانشجویان فعال در حوزه فرهنگی به عنوان کنشگران و بازیگران اصلی میدان دانشگاه، کارشناسان و مدیران حوزه فرهنگی یکی از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت مراکز آموزش عالی است.
مهندس عسکری گفت: این امر به دلیل تغییرات ایجاد شده در فضای پیرامون دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و ضرورت هماهنگی آن با دنیای صنعت، کسب و کار، استفاده گسترده از فناوری اطلاعات، کارآفرینی، توجه جدی به مسئولیت های اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای و تحولات محیط پیرامونی اهمیت یشتری پیدا میکند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم توسعه حرفه‌ای مستمر کارگزاران فرهنگی دانشگاه‌ها را یکی از متغیرهای مهم ارتقای کیفیت مراکز آموزش عالی دانست و افزود: دانشگاه‌ها باید قابلیت ها و شایستگی‌های خود را به صورت عام و شایستگی‌های منابع انسانی خود را به صورت خاص توسعه دهند تا بتوانند پاسخگوی شرایط متغیر و گوناگون محیطی باشند.
وی افزود: مفهوم شایستگی ترکیبی از مهارت‌، دانش، ارزش‌، صفات و انگیزه‌هایی است که باعث ارتقای یک حرفه و ارائه کارکرد برتر می شود.
مهندس عسکری در ادامه گفت: هرسازمانی باید تلاش کند تا مهارت های تخصصی و عمومی کارکنان را معطوف به اشتراک دانش، ارتقای سرمایه معنوی و روانشناختی، بهزیستی فردی و حرفه ای و یادگیری مستمر تقویت نمایند.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: یکی از راهبردهای اصلی معاونت فرهنگی دنبال کردن ایده دانشگاه اجتماعی و موثر است. دانشگاه اجتماعی دانشگاهی است که مسائل و مشکلات موجود در جامعه را رصد می کند و از طریق نهادسازی و با استفاده از ظرفییت نخبگانی درون دانشگاهی و شبکه دانش آموختگان خود به دنبال حل آن مسائل بوده و برای حل مشکلات جامعه راهکار ارائه می دهد.
مهندس عسکری افزود: بر این اساس حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه باید به عنوان یک سازمان یاد دهنده و یادگیرنده حضور فعال و موثری در دانشگاه داشته باشد و در توانمندسازی عناصر دانشگاهی متناسب با مقتضیات روز جامعه و ویژگی های نسلی دانشجویان مشارکت فعال داشته باشد.
وی گفت: اعتقاد داریم سیستم فاقد برنامه برای توانمندسازی و آموزش مستمر کارگزاران خود از توان نرم افزاری کافی برای مدیریت موقعیت ها و خلق فرصت ها و مقابله با تهدید ها و سایر اقدامات ضروری دیگر برخوردار نخواهد بود.
مهندس عسکری گفت: بر این اساس و باتوجه به تاکیدات آقای دکتر غفاری مقرر گردید طرحی جامع برای یافتن الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها تهیه شود و مذاکرات اولیه با دکتر هدهدی که از مدیران توانمند حوزه فرهنگی و اجتماعی هستند به عمل آمد و با برگزاری جلسات متعدد پروژه وارد فاز اجرایی شد.
وی همچنین از حمایت های دکتر غفاری و دکتر هدهدی و همکاران اداره آموزش اداره کل فرهنگی و اجتماعی تقدیر کرد.

در پایان دکتر هدهدی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص طرح جامع الگوی شایستگی حرفه ای کارگزاران و فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها اظهار داشت: دانشگاه ها نه تنها وظیفه یاری دادن به دانشجویان برای یادگیری و ساخت دانش را بر عهده‌دارند، بلکه در ایجاد بینش، تعالی اخلاقی، و پرورش مهارت‌های ادراکی، فنی و انسانی در چارچوب هدفهای نظام آموزش عالی نیز نقش مهمی‌دارند بنابراین توانمندی فعالان حوزه فرهنگی اعم از دانشجویان و تشکلهای آنان، کارشناسان و مدیران حوزه فرهنگی یکی از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت مراکز آموزش عالی است.
وی در خصوص روش و نتایج انجام پروژه و یافته های پژوهش توضیح داد: پس از جستجوی اسناد در حوزه موردبحث، بیش از ۱۵۰ سند (مقالات علمی، پایان‌نامه‌های ارشد و دکترا، کتاب و اسناد بالادستی) را برای استخراج مضمون‌ها و تم‌های اصلی در نظر گرفته شد. پس از مرور ادبیات علمی شایستگی وتوانمندسازی کارگزاران فرهنگی و انجام فیش‌برداری با ارجاع به بیش از ۳۵۰ منبع وتحلیل ۴۸ مدل / الگوی حاصل از پژوهش‌های داخلی و خارجی در حوزه های گوناگون شایستگی و توانمندسازی، شایستگی مدیران دانشگاهی، شایستگی های فرهنگی مدیران دانشگاهی، شایستگی مدیران فرهنگی و شایستگی مدیران فرهنگی دانشگاهی، به استخراج مضمون‌ها (تم‌ها) ی اصلی پرداخته شد.
دکتر هدهدی ادامه داد: مرحله بعدی، استخراج معیارهای شایستگی مدیران و کارگزاران در رویکرد دینی و از متون اصلی اسلامی – قرآن و حدیث- بود. پس از بررسی و مطالعه قرآن مجید و تفاسیر مختلف، و نیز کتب حدیث، الگوی سه بُعدی با شاخص های ۴۲ گانه ای تدوین، دسته‌بندی و در جدولی تنظیم و ارائه گردید.
وی افزود: در گام بعدی مضمون های سازمان دهنده انتزاعی یکپارچه سازکه از تلفیق یافته های پژوهشی و تقارن های معنایی و مضامین پایه ای آنها به دست آمدند ویژگی‌های ۱۷ گانه ای تدوین و دسته‌بندی شد. ویژگی این اسناد پژوهشی تنوع آنها بود به این معنی که از دیدگاه‌های گوناگون مانند دیدگاه اعضای هیئت‌علمی، دیدگاه خبرگان و متخصصان، دیدگاه مدیران فرهنگی دانشگاه ها، آموزه های اسلامی و اسناد بالادستی به موضوع نگریسته بودند و این بخش با استفاده از مبانی نظری این پژوهش و الگوی طراحی شده، قریب به ۱۸۷ عنوان دوره‌های آموزشی، اهداف و سرفصل ها و مخاطبین هر دوره توسعه شایستگی‌های حرفه ای و توانمندسازی مدیران کارگزاران فرهنگی دانشگاه‌ها تدوین شد تا زمینه عملیاتی شدن و تحقق هدف پژوهش را فراهم آورد.
دکتر هدهدی گفت: در پایان این مرحله برای نمونه ۱۵ دوره آموزشی نوین در قالب فرم های ویژه طراحی شد که شامل عنوان دوره، اهداف آموزشی، سرفصل ها و ساعات هر دوره است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگرچه ارتقای کیفیت فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها همواره یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران این حوزه بوده است و این موضوع با توجه به موضوعات فوق و وظایف مورد انتظار مندرج در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ به‌ویژه سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و برنامه‌های راهبردی وزارت عتف و برنامه‌های داخلی دانشگاه‌ها موردتوجه قرارگرفته است اما در همین اسناد نیز سازوکار مشخصی جهت دستیابی به کیفیت موردنظر و توسعه شایستگی‌ها و توانمندی‌های مدیران و کارشناسان و دانشجویان فعال حوزه فرهنگی پیش‌بینی‌نشده است.
همچنین در این نشست از سامانه جامع آموزش معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، رو نمایی شد.
ر.ب ۴۵/ ع.ع ۵۷


( ۱ )