در پارک علم و فناوری البرز بررسی شد؛

حل و فصل مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه مالیات و بیمه در استان البرز

تعداد بازدید:۱۰۱۶
سیصد و بیست و چهارمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز با تاکید بر توسعه و تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان در محل پارک علم و فناوری البرز برگزار شد.
حل و فصل مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه مالیات و بیمه در استان البرز
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری البرز، این نشست به ریاست مهندس کامکار سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری البرز و به دبیری دکتر شاهمرادی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، با حضور دکتر ربانی رئیس پارک علم و فناوری البرز در محل این پارک برگزار شد.
در ابتدا رئیس پارک علم و فناوری البرز موضوع فناوری و نوآوری را در توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: امروزه تقسیم بندی کشورها به جوامع نوآور و کمتر نوآور تغییر یافته و ارتقا و بهبود سطح زندگی به نواوری در فناوری وابسته است و پارک علم و فناوری البرز تلاش دارد محیط و شرایط مساعد و مطلوبی را برای شرکت های پذیرش شده ایجاد کند تا بتوانند محصولات نوآورانه خود را در شرایط مناسبی تولید کنند.
در ادامه مهندس کامکاردر سخنانی گفت: با توجه به اهمیت موضوع علم و فناوری، بازدیدهای میدانی از شرکت های فناور و دانش بنیان در استان البرز صورت گرفته و درقالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نیازهای آنها مورد بررسی قرارمی گیرد.
وی افزود: تعداد شرکت های فناور پذیرش شده پارک علم و فناوری البرز تا به امروز حدود یکصدو بیست و پنج شرکت می باشد و فضای کاری اختصاص یافته به شرکت های دانش بنیان و فناور عضو تقریباً به هفت هزار مترمربع افزایش یافته است.
پیش از برگزاری جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اعضای کارگروه از نمایشگاه دائمی محصولات شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز و برخی دفاتر و کارگاه های تولیدی شرکت های مذکور بازدید کرده و از نزدیک با فعالیت ها و دستاوردهای فناوران این مجموعه آشنا شدند.
س.س ۵۱/ ر.ب ۴۵
 

 

 


( ۱ )