اولین نشست کمیته ملی ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد

۲۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۲:۰۰ کد : ۴۳۴۱ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۰۸
اولین نشست کمیته ملی ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو درمحل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اولین نشست کمیته ملی ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو با حضو ...
اولین نشست کمیته ملی ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد
اولین نشست کمیته ملی ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو  درمحل کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، اولین نشست کمیته ملی ارتباطات و اطلاعات کمیسیون ملی یونسکو با حضور دکترسعد الله نصیری قیداری سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکترمحمد مهدی فرقانی رئیس دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه اطلاعات و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.
در ابتدای این نشست موضوعات مندرج در دستور کار  سی و هشتمین کنفرانس عمومی یونسکو شامل: تهیه و تدوین پیش نویس برنامه بودجه سالهای 2021-2018 ، بررسی و تصویب بودجه سالهای 2017- 2016 بخش ارتباطات و اطلاعات، بررسی سند نهایی کنفرانس اتصال همگانی: راهکارها برای اقدامات آتی( اقدامات و برنامه های پیش روی یونسکو در زمینه دسترسی به اطلاعات و دانش، آزادی بیان، رعایت حرمت زندگی خصوصی، ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی)، پیشنهاد تعیین روزی به عنوان روز بین المللی دسترسی به اطلاعات، توصیه نامه حفاظت و دسترسی به میراث مستند از جمله میراث دیجیتال، گزارش تحلیلی کشورهای عضو در زمینه اجرای توصیه‌نامه سال 2003 درباره ارتقا و کاربرد چندزبانگی و دسترسی جهانی به فضای سایبر، تأسیس یک مرکز منطقه‌ای نوع دوم در زمینه خودکفا و مستقل کردن افراد معلول با کمک فن‌آوری‌های اطلاعاتی در کویت تحت نظارت یونسکو، بیانیه دهلی نو درباره کاربرد ICT برای معلولان مطرح شد و ضرورت ظرفیت سازی ملی در خصوص عملیالتی کردن این موارد به بحث و تبادل‌نظر گذاشته شد.
دستور کار بعدی نشست پیگیری مصوبات کنفرانس عمومی بود که از اعضا ی کمیته ها خواسته شد توصیه نامه ها و قطعنامه های مصوب کنفرانس عمومی از جمله بیانیه دهلی نو در خصوص بکارگیری ICT در آموزش معلولان و توصیه نامه یونسکو در حراست از میراث مستند  را پیگیری کنند  و با تدوین قوانین و استانداردهای ملی و یا بازنگری در آنها به کمیسیون ملی یونسکو در به تصویب رساندن آنها کمک کنند.
بررسی آیین نامه کمیته‌های ملی ارتباطات و اطلاعات برای همه ، دستور کار بعدی نشست بود که پس از بررسی و اصلاح یک سری از موارد این آیین نامه به تصویب رسید.
در پایان این نشست بیانیه دهلی نو دریاره فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در خدمت معلولان به طور کامل تشریح شد و حاضران در نشست در خصوص عملیاتی کردن این بیانیه اظهار نظر کردند و مقرر شد کمیته ملی اطلاعات این موضوع را پیگیری کند.