بر اساس اعلام پایگاه رتبه بندی تایمز؛

دانشگاه های ایران در ۹ حوزه موضوعی در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند

۱۰ آذر ۱۳۹۷ | ۱۶:۱۳ کد : ۴۳۳۸۹ اخبار برگزیده اخبار ستادی سرخط خبرها
تعداد بازدید:۶۱۶۴
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام«ISC» گفت: از میان ۱۱ حوزه موضوعی که رتبه بندی تایمز اعلام کرده است دانشگاه های ایران توانسته اند در ۹ حوزه موضوعی پزشکی ، علوم فیزیکی، هنر و علوم انسانی، علوم اجتماعی، اقتصاد و تجارت ،علوم زیستی، آموزش، علوم کامپیوتری و مهندسی و فناوری در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گیرند.
دانشگاه های ایران در ۹ حوزه موضوعی در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ( ISC )، دکتر محمدجواد دهقانی گفت: یکی از رتبه بندی های مهمی که رتبه بندی جهانی تایمز به صورت سالانه انجام می دهد ارزیابی و سنجش دانشگاه ها در حوزه های موضوعی مختلف است، این رتبه بندی در ۱۱ حوزه موضوعی کلی که برخی از آنها دارای چندین موضوع فرعی است، دانشگاه های برتر جهان را معرفی می کند.

وی افزود: دانشگاه تهران در حوزه های آموزشی با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، هنر و علوم انسانی با رتبه ۴۰۱+ و علوم اجتماعی با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، تنها دانشگاه ایران در بین دانشگاه های برتر جهان در این حوزه ها می باشد.

دکتر دهقانی گفت: در حوزه اقتصاد و تجارت، دانشگاه تهران به همراه دانشگاه اصفهان به ترتیب با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱و ۵۰۱+ دو دانشگاه ایران در جمع دانشگاه های برتر جهان هستند.

وی افزود: در حوزه پزشکی از ایران ۵ دانشگاه در میان ۷۲۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند. دانشگاه علوم پزشکی تهران با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱ در بین دانشگاه¬های ایرانی رتبه نخست را دارد و در رتبه های بعدی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رتبه ۶۰۱ + در بین دانشگاه های برتر قرار دارند.

بر اساس اعلام سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، در حوزه علوم زیستی، ۱۱ دانشگاه از ایران در بین ۷۵۱ دانشگاه برتر جهان قرار دارند که دانشگاه صنعتی اصفهان با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ رتبه اول دانشگاه های ایران را دارد و پس از این دانشگاه دانشگاه های فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه با بازه رتبه ای ۶۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.

دکتر دهقانی اعلام کرد: در حوزه علوم فیزیکی، ۲۴ دانشگاه از ایران در میان ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شوند که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با قرار گرفتن در بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ و دانشگاه کاشان با بازه رتبه ای ۵۰۰ -۴۰۱ در بین دانشگاه های ایران به ترتیب در رتبه های اول و رتبه دوم قرار دارند. دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف و تهران با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱ و دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز، تبریز و زنجان با بازه رتبه ای ۸۰۰ -۶۰۱ و دانشگاه های الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، شهیدباهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد با بازه رتبه ای +۸۰۱ در این فهرست دیده می شوند.

وی گفت: در حوزه علوم کامپیوتری، ۹ دانشگاه از ایران در بین ۶۸۴ دانشگاه برتر جهان قرار دارند، دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و تهران با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی با بازه رتبه ای ۶۰۰ -۵۰۱ و دانشگاه اصفهان با رتبه ۶۰۱+ در این فهرست حضور دارند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: در حوزه موضوعی مهندسی و فناوری، ۲۳ دانشگاه از ایران در بین ۹۰۳ دانشگاه برتر جهان در این حوزه دیده می شود که دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و دانشگاه تهران با بازه رتبه ای ۳۰۰-۲۵۱ در بین دانشگاه های ایران رتبه اول را در این حوزه دارند. دانشگاه های گیلان، کاشان، مازندران و صنعتی شریف با بازه رتبه ای ۴۰۰-۳۰۱، دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان با بازه رتبه ای ۵۰۰-۴۰۱، دانشگاه های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز، صنعتی شیراز و تبریز با بازه رتبه ای ۶۰۰-۵۰۱، دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان، اصفهان، خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان با بازه رتبه ای ۸۰۰-۶۰۱ و در نهایت دانشگاه های شهید باهنر کرمان و یزد با رتبه ۸۰۱+ در این فهرست دیده می شوند.

 

 

نتایج رتبه بندی موضوعی تایمز سال ۲۰۱۹

حوزه موضوعی

نام دانشگاه

رتبه سال ۲۰۱۹

آموزش

 

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

هنر و علوم انسانی

 

دانشگاه تهران

+۴۰۱

علوم اجتماعی

 

دانشگاه تهران

۵۰۰-۴۰۱

اقتصاد و تجارت

 

دانشگاه تهران

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه اصفهان

+۵۰۱

پزشکی

(پزشکی و دندانپزشکی)

 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی تبریز

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

+۶۰۱

علوم زیستی

(علوم بیولوژیکی، علوم ورزشی، علوم دامپزشکی، کشاورزی و جنگلداری

 

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاههای فردوسی مشهد، گیلان، علوم پزشکی ایران، اصفهان، شهید باهنر کرمان، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، تهران و ارومیه

+۶۰۱

علوم فیزیکی

(فیزیک و نجوم، شیمی، زمین شناسی، محیط زیست و علم دریایی، آمار و ریاضی)

 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه کاشان

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاههای صنعتی امیر کبیر، گیلان، علم وصنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تهران

۶۰۰-۵۰۱

شهید مدنی آذربایجان، فردوسی مشهد، مازندران، شهید بهشتی، شیراز، صنعتی شیراز تبریز و زنجان

۸۰۰-۶۰۱

دانشگاههای الزهرا، بیرجند، اصفهان، خوارزمی، باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، ارومیه و یزد

+ ۸۰۱

علوم کامپیوتری

 

دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، شیراز، تبریز و تهران

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه‌های فردوسی مشهد، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه اصفهان

+۶۰۱

مهندسی و فناوری

(مهندسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک و هوا و فضا، مهندسی برق و الکترونیک و مهندسی شیمی)

 

دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل و تهران

۳۰۰-۲۵۱

دانشگاه‌های گیلان، کاشان، مازندران و صنعتی شریف

۴۰۰-۳۰۱

دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیرو صنعتی اصفهان

۵۰۰-۴۰۱

دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران،

شیراز، صنعتی شیراز وتبریز

۶۰۰-۵۰۱

دانشگاه‌های شهید مدنی آذر بایجان، اصفهان

خوارزمی، خواجه نصیرالدین طوسی،

شهید بهشتی، صنعتی شاهرود، ارومیه و زنجان

۸۰۰- ۶۰۱

دانشگاه‌های شهید باهنر کرمان، یزد

+۸۰۱

 

م. ع ۶۰ / ‏ر. ب ۴۵

 


( ۱۳ )