توسط پژوهشگر دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت؛

ابداع روش جدیدی برای رمزگذاری انتقال تصاویر

۳۰ آبان ۱۳۹۷ | ۲۲:۵۴ کد : ۴۳۱۲۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۳۷
پژوهشگر دانشگاه محقق اردبیلی، الگوریتم رمزنگاری جدیدی را برای انتقال تصاویر ارائه کرد
ابداع روش جدیدی برای رمزگذاری  انتقال تصاویر

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی، تیم پژوهشی به سرپرستی دکتر محمد ضارب نیا با انتشار مقاله ای با استفاده از اصول ریاضی مبتنی بر انتقال با استفاده از توابع مثلثاتی و نمایی و استفاده از اصول ترکیب توابع با ایجاد یک سیستم آشوب ساز جدید روش جدیدی را برای رمزگذاری تصاویر ارائه کرده اند.
درمقایسه نتایج حاصل از تابع جدید پیشنهادی با توابع کلاسیک، مشخص می شود که ناحیه آشوب برای سیستم پیشنهادی در مقایسه با توابع کلاسیک بیشتر است. ساختار سیستم آشوب پیشنهادی در مقاله مذکور و الگوریتم رمز نگاری مبتنی بر تابع آشوب جدید در مقاله ارایه شده است.
یافته های این پژوهش در سال ۲۰۱۸ میلادی توسط دکتر محمد ضارب نیا و رضا پروز (دانشجوی دکتری) از دانشگاه محقق اردبیلی، در جلد ۱۰۱ مجله Optics and Laser Technology به چاپ رسید.
این مقاله در سال ۲۰۱۸ بر اساس گزارش پایگاه استنادیweb of science به صورت مقاله پراستناد معرفی شده است.
م.ع ۶۰/ ر.ب ۴۵


( ۲ )