اولین قرارداد نفتی با شرکت نفت فلات قاره دردانشگاه صنعتی سهند

۲۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۶ کد : ۴۲۹۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۷۳
با شرکت نفت فلات قاره اولین قرارداد نفتی دانشگاه صنعتی سهند با شرکت نفت فلات قاره اجرایی شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درچارچوب تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های منتخب و شرکت ملی نفت ایران ...
با شرکت نفت فلات قاره اولین قرارداد نفتی دانشگاه صنعتی سهند
 با شرکت نفت فلات قاره اجرایی شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درچارچوب تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه های منتخب و شرکت ملی نفت ایران اولین قرارداد نفتی دانشگاه صنعتی سهند با شرکت نفت فلات قاره ایران به مرحله اجرا درآمد.
همچنین این قرارداد در تاریخ 15/12/94 بین دانشگاه صنعتی سهند، شرکت فلات قاره و شرکت هلندی پنترا  در حضور مدیرعامل و مسئولان شرکت نفت فلات قاره ایران  و مسئولان دانشگاه صنعتی سهند امضا و اجرایی شد.