ثبت هرباریوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در شبکه هرباریوم‌های متصل به باغ گیاه‌شناسی نیویورک

۲۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۴ کد : ۴۲۹۰۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۷۹
هرباریوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در شبکه هرباریوم‌های متصل به باغ گیاه‌شناسی نیویورک ثبت شد.
ثبت هرباریوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در شبکه هرباریوم‌های متصل به باغ گیاه‌شناسی نیویورک

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، این ایندکس، مخفف "KHAU" را برای هرباریوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان جهت استفاده از آن در کارهای علمی اختصاص داده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی
http://sweetgum.nybg.org/science/ih/herbarium_list.php?NamOrganisationAcronym=khau مراجعه نمائید.
ل.س ۴۲/ ر.ب ۴۵