پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۶ دانشگاه فنی و حرفه ای یکجا پرداخت شد

۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۱۷:۳۲ کد : ۴۲۶۴۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۸۶
پیرو تأییدیه و تخصیص اعتبار معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و با اهتمام و پیگیری های مستمر رئیس و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای، همچنین همراهی و مساعدت مدیران سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ پاداش پایان خدمت ۱۸۰ نفر از بازنشستگان سال ۱۳۹۶ دانشگاه فنی و حرفه ای به مبلغ ۲۱۴/۶۰۵/۱۸۹/۰۱۳ ریال به صورت یکجا و طی یک پرداخت به حساب آنان واریز شد.
پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۱۳۹۶ دانشگاه فنی و حرفه ای یکجا پرداخت شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، پیش از این مقرر شده بود تامین اعتبار پاداش بازنشستگان دانشگاه فنی و حرفه ای در سه مرحله و به صورت مساوی طی ماه های مهر، آبان و آذر توسط خزانه داری کل کشور تأمین و تخصیص شود.
ر.ب ۴۵/ ع.ع ۵۷