از سوی سازمان ملل متحد صورت گرفت؛

انتخاب "دانشگاه زنجان" به عنوان کانون یا مرکز شبکه هدف ۱۵ توسعه پایدار

۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۱۷:۲۶ کد : ۴۲۶۳۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۲۱
دانشگاه زنجان از طرف سازمان ملل متحد به عنوان کانون یا مرکز شبکه آکادمیک هدف ۱۵ توسعه پایدار در سال های ۲۰۲۱-۲۰۱۸ انتخاب شد.
انتخاب "دانشگاه زنجان" به عنوان کانون یا مرکز شبکه هدف ۱۵ توسعه پایدار

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه زنجان، برنامه تاثیر آکادمیک سازمان ملل متحد، کنسرسیومی متشکل از ۱۳۰۰ دانشگاه و موسسه پژوهشی در ۱۳۰ کشور دنیاست و یکی از برنامه های مهم بخش ترویج یا ارتباط با جامعه دپارتمان اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد (Outreach Division of the United Nations Department of Public Information) به شمار می رود.
هدف ۱۵ توسعه پایدار، به دنبال حفظ، احیا و بهبود بهره برداری پایدار از اکوسیستم های خشکی؛ مدیریت پایدار جنگل‌ ها، مراتع و اراضی کشاورزی؛ مدیریت تنوع زیستی و پوشش گیاهی؛ مبارزه با بیابان زایی و متوقف ساختن و معکوس نمودن روند تخریب زمین؛ و حفظ بهره وری اراضی است و با توجه به فعالیت‌ های این دانشگاه در برنامه های توسعه پایدار و تعاملات بین‌ المللی در حیطه های توسعه پایدار منابع طبیعی، کشاورزی، تنوع زیستی و مدیریت اراضی، دانشگاه زنجان به عنوان یکی از ۱۷ دانشگاه منتخب دنیا در راستای اهداف هفده گانه توسعه پایدار، به عنوان کانون یا مرکز شبکه هدف ۱۵ توسعه پایدار انتخاب شده است.
دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، عضو هیات علمی و مدیر گروه همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان در انجمن بین المللی توسعه پایدار در یک دهه اخیر فعالیت داشته است که به تبع آن عضویت دانشگاه در برنامه تاثیر آکادمیک سازمان ملل متحد (UNAI) United Nations Academic Impact در چهار سال گذشته، دانشگاه را به عنوان کانون یا مرکز شبکه آکادمیک هدف ۱۵ توسعه پایدار در سال های ۲۰۲۱-۲۰۱۸ مطرح کرده است.
س.س ۵۱/ ر.ب ۴۵