اولین دانشجوی دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی از پایان‌نامه خود دردانشگاه یزد دفاع کرد

۲۶ مهر ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۹ کد : ۴۲۶۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۰۴
نادر فلاح اولین دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی از پایان‌نامه خود با عنوان «تأثیر مقابله‌ای نحوی بر فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان سوم توسط گویشوران زبان محلی مازندرانی» دردانشگاه یزد با موفقیت ...
نادر فلاح اولین دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی از پایان‌نامه خود با عنوان «تأثیر مقابله‌ای نحوی بر فراگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان سوم توسط گویشوران زبان محلی مازندرانی» دردانشگاه یزد با موفقیت دفاع کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترعلی‌اکبر جباری رئیس دانشکده زبان و ادبیات و استاد راهنمای این پایان‌نامه با اعلام این خبر گفت: این مطالعه یادگیری صفت اسنادی و دو نوع اسنادی ملکی توسط سه گروه از دوزبانه هایی که درحال یادگیری زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی سوم در نظام مدارس ایران بوده اند را مورد بررسی قرارداده است: گروه اول کسانی بودند که  زبان اول آنها مازندرانی و زبان دوم آنها زبان فارسی بود و از زبان مازندرانی برای برقراری ارتباط استفاده می کردند، گروه دوم کسانی بودند که  زبان اول آنها مازندرانی و زبان دوم آنها فارسی بود و از زبان فارسی برای برقراری ارتباط استفاده می کردند، گروه سوم کسانی بودند که زبان اول آنها فارسی و زبان دوم آنها مازندرانی و از زبان فارسی برای برقراری ارتباط استفاده می کردند.
وی افزود: داده های بدست آمده از آزمون های این مطالعه برای آزمایش چهار نظریه عامل زبان اول، عامل زبان دوم، انتقال انباشتگی چندزبانی و شباهت گونه ای زبان مورد استفاده قرارگرفتند و این مطالعه نقش زبان غالب در یادگیری زبان سوم در مراحل اولیه را نیز مورد بررسی قرار داد.
رئیس دانشکده زبان و ادبیات درادامه گفت: تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه نشان دادند که پیش بینی های حاصل از چهار نظریه ذکر شده  نتوانستند ارزیابی درستی از نتایج حاصل از این مطالعه ارائه دهند. 
وی افزود: نتایج نشان می دهد که زبان مازندرانی منبع اصلی تقابل میان زبانی گروه اول مطالعه بوده است و به نظر می رسد که در مراحل اولیه یادگیری زبان سوم تقابل میان زبانی از زبان غالب نشات می گیرد.
دکترجباری اظهار داشت : نتایج این مطالعه اهمیت زبان غالب و استفاده از زبان را در یادگیری زبان سوم روشن می سازد و همچنین نتایج حاصل از این مطالعه اهمیت بررسی تفاوت بین دوزبانه هایی را که در حال یادگیری زبان سوم هستند و اهمیت اثر انتقال را با استفاده از دوزبانه های مختلف و زبان غالب زبان اموزان نشان می دهد.
وی تصریح کرد: این دانشجو موفق شد دو مقاله علمی در مجلات معتبر ISI به چاپ برساند.
به گفته وی پذیرش دانشجوی دکترای آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه یزد در سال ۱۳۸۹به تصویب رسید.

( ۲ )