اولین جلسه کمیسیون فناوری و تجاری سازی برگزارشد

۲۶ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۶:۳۰ کد : ۴۲۵۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۹۱۶
اولین جلسه کمیسیون فناوری و تجاری سازی در راستای تفاهم  نامه همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با وزارت صنعت معدن و تجارت برگزارشد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، با هدف همکاری، حمایت و تجاری...
اولین جلسه کمیسیون فناوری و تجاری سازی در راستای تفاهم  نامه همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با وزارت صنعت معدن و تجارت برگزارشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، با هدف همکاری، حمایت و تجاری سازی از طرح های مراکز اموزش عالی و ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه اولین جلسه کمیسیون فناوری و تجاری سازی در محل سازمان گسترش و نوسازی وزارت صنعت ،معدن و تجارت برگزار شد.
دکتر صادق زاده معاون توسعه فناوری و صنایع پیشرفته ضمن تاکید بر نیاز صنعت به علم و فناوری های  نوین گفت :صنعت کشور نیازمند به روز آمد کردن فناوری های نوین است و در این زمینه دانشگاه ها ، مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری می توانند تاثیر به سزایی در رشد صنعت کشور داشته باشند.
 
رییس کمیسیون فناوری و تجاری سازی در ادامه با اشاره به طرح ها و ایده ها در زمینه فناوری و تجاری سازی در مراکز آموزش عالی افزود: طرح ها  و ایده های زیادی جهت تجاری سازی مطرح می شود ، ولی طرح ها می باید هم توجیه تجاری سازی داشته باشند و هم بر اساس مطالعات نیاز سنجی که از طرف صنعت صورت می گیرید انجام شود.
 
وی در ادامه اظهار داشت :سازمان گسترش سازمانی حاکمیتی در توسعه تولید انبوه و تجاری سازی است از این رو ارتباط متقابل بین این سازمان و مراکزآموزش عالی کشور می تواند در پیشرفت و به روز امدی صنایع کشور نقش بسزایی داشته باشد.
 
در ادامه جلسه دکتر گلستانی فرد مدیر دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن تاکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه گفت : توسعه در کشور ما در صد سال اخیر به صورت توسعه جزیره ای بود ه و ما همواره در این زمینه هم در  صنعت و هم مراکز آموزش عالی مان  زیان دیده است .
 
وی ضمن اشاره به  استفاده از نیروهای متخصص دانشگاهی در بخش صنعت اظهار داشت :همواره یکی از مشکلات دانشجویان مان مشاغل بعد از فارغ التحصیلی بوده و هست ،اگر دو وزارت علوم و صنعت بتوانند در راستای این تفاهم نامه جزئیات آنرا اجرایی کنندقطعا در این ارتباطات ، دانشجویان منتفع خواهند شد.
 
مدیر ارتباط صنعت با دانشگاه در همین رابطه افزود: نمونه کار خوبی که از این تفاهم نامه بدست آمده موضوع ایین  آیین نامه پسا دکتری صنعتی و فرصت مطالعاتی در صنعت می باشد که به امضای وزیر علوم تحقیقات و فناوری و وزیر صنعت ،معدن و تجارت  رسید  و دراسفند ماه 93 به تمامی مراکز اموزش عالی کشور ابلاغ شد .
 
گفتنی است اولین جلسه برنامه ریزی کمیسیون فناوری و تجاری سازی با حضور دکتر صادق زاده معاون توسعه و صنایع پیشرفته  سازمان گسترش و نو سازی صنایع ایران ،دکتر گلستانی فرد مدیر ارتباط صنعت با دانشگاه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مهندس اقا کثیری رییس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت ،معدن و تجارت  مهندس گل سرخی مدیر مرکز توسعه تحقیقات کاربردی و فناوری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،مهندس ارفع گروه تجاری سازی دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،دکتر جعفری معاون میر کل دفتر اموزش و پژوهش وزارت صنعت ، معدن و تجارت  برگزار شد.