اولین المپیاد علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار می شود

۲۳ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۰ کد : ۴۲۰۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۰۶
اولین المپیاد علمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی به صورت غیر حضوری توسط پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی برگزار خواهدشد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی درنظر دارد اولین المپی...
اولین المپیاد علمی تربیت بدنی وعلوم ورزشی به صورت غیر حضوری توسط پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی برگزار خواهدشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی درنظر دارد اولین المپیاد علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی را به تفکیک هریک از رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزارکند.
همچنین این المپیاد به صورت غیرحضوری بوده و شرکت درآن برای تمامی دانشجویان و دانش آموختگان آزاد می باشد.
گفتنی است اطلاعات تکمیلی متعاقباً ازطریق تارنمای پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و روابط عمومی پژوهشگاه اعلام می شود .

( ۷ )