دبیرخانه مرکزی شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه دراستان البرز آغاز به کارکرد

۲۱ مهر ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۹ کد : ۴۲۰۲۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۴۰
شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه با محوریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و حمایت وزارت کشور و سازمان برنامه بودجه و مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری درسطح ملی آغاز به کار کرد.
دبیرخانه مرکزی شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه دراستان البرز آغاز به کارکرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه خوارزمی، براساس این گزارش دانشگاه خوارزمی به عنوان دانشگاه مادر استان عهده دار دبیرخانه شبکه مذکور در استان البرز است.
دبیرخانه شبکه ملی ارتباط جامعه و دانشگاه دراستان البرز فعالیت خود را آغاز کرد و دکترتهامی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خوارزمی به عنوان قائم مقام رئیس دانشگاه در این شبکه منصوب شد و دکترنادر شکراللهی به عنوان دبیر، دکترنخعی دبیرکارگروه آب محیط زیست و کشاورزی، دکترصلاح الدین قادری دبیری کارگروه فرهنگی واجتماعی را برعهده دارند.
این دبیرخانه از پیشنهادات اعضای هیأت علمی دانشگاه در حوزه های علمی، فرهنگی اجتماعی در باب مسائل و چالش های استان البرز استقبال خواهد کرد.
در هر استان ریاست دانشگاه مادر ریاست این شبکه را نیزدر آن استان برعهده دارد.
ل.س ۴۲/ ر.ب ۴۵