دکتر نظرپور سیاست اجرایی معاونت اداری و مالی وزارت علوم را اعلام کرد:

توجه به خرد جمعی، استفاده از نظرات کارشناسی و توجه به معیشت کارکنان

۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۹ کد : ۴۱۹۵۵ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۸۸۷
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: توجه به خرد جمعی، استفاده از نظرات کارشناسی ، توجه به معیشیت کارکنان، آموزش مستمر قوانین و رعایت مقررات قانونی را از جمله سیاست های اجرایی این معاونت در حوزه منابع سازمانی اعلام کرد.
توجه به خرد جمعی، استفاده از نظرات کارشناسی و توجه به معیشت کارکنان

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد تقی نظرپور در نشست تخصصی بررسی آیین نامه جدید اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها که با حضور دبیران مناطق دهگانه امور اداری برگزار شد؛ اظهار داشت: تکریم ارباب رجوع از طریق بکارگیری میز خدمت، دولت الکترونیک و سامانه های اینترنتی در راستای صرفه جویی در وقت و هزینه از دیگر سیاست های اجرایی معاونت اداری و مالی وزارت علوم است.

وی با اشاره به اصلاح اخیری که در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هبات علمی رخ داد گفت: این اصلاحات با هدف کارآمدی و پویایی آیین نامه مذکور انجام شد و عملکرد دانشگاهها و گزارشات مدیران اداری و مالی مبنای انجام اصلاحات قرار گرفت.

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، شفاف سازی بیشتر، توانمند سازی نظام اداری، عدالت بیشتر، توجه بیشتر به طبقات ضعیف تر کارکنان و رفع اشکالات آیین نامه قبلی را از ویژگیهای بارز آیین نامه جدید اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها اعلام و تاکید کرد: رعایت اختیارات و شان «هیات های اجرایی منابع انسانی» دانشگاهها برای اجرای بهتر این آیین نامه ضروری است.

م.ع ۱۳۶۰/ ر.ب ۱۳۴۵