به همت دانشگاه علامه طباطبایی؛

همایش ملی "مطالعات ایرانیان دور از وطن"برگزار می شود

۱۰ مهر ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۴ کد : ۴۱۷۵۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۷۰۸
همایش ملی "مطالعات ایرانیان دور از وطن؛ هویت ها، پیوندها و سیاست ها" با هدف حفظ و تقویت ارتباط و هم افزایی های مهاجران ایرانی خارج از کشور در حوزه های مختلف ۲۳ مهر ماه سال جاری از سوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.
همایش ملی "مطالعات ایرانیان دور از وطن"برگزار می شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، از دیگر اهداف این همایش می توان به مواردی همچون "شناسایی و تحلیل زمینه ها، فرآیند و پیامدهای مهاجرت های بین المللی ایرانیان "، "شناسایی سیاست ها، بازنمایی ها و گفتمان های حاکم بر مهاجران ایرانی دور از وطن"، "شناخت راه های بهره گیری از ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران ایرانی" و "حفظ و تقویت ارتباط و هم افزایی های مهاجران ایرانی خارج از کشور در حوزه های مختلف" اشاره کرد.
ر.ب ۴۵/ ع.ع ۵۷