بازدید وزیر علوم از پژوهشگاه ملی مهندسی ژژنتیک و زیست فناوری - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۰۹ مهر ۱۳۹۷ | ۱۷:۴۱ کد : ۴۱۷۳۰ گزارش تصویری
تعداد بازدید:۲۸۲
بازدید وزیر علوم از پژوهشگاه ملی مهندسی ژژنتیک و زیست فناوری - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۱ رای