بازدید وزیر علوم از پژوهشگاه ملی مهندسی ژژنتیک و زیست فناوری - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

۰۹ مهر ۱۳۹۷ | ۱۷:۴۱ کد : ۴۱۷۳۰ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۴۱۰
بازدید وزیر علوم از پژوهشگاه ملی مهندسی ژژنتیک و زیست فناوری - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹

( ۱ )