رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری:

معافیت‌های مالیاتی یکی از مشوق‌های پارک های علم و فناوری است

۰۴ مهر ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۸ کد : ۴۱۶۲۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۹
رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از بسته های تشویقی پارکهای علم و فناوری برای شرکت های دانش بنیان و فناور استفاده از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار و معافیت های مالیاتی است.
معافیت‌های مالیاتی یکی از مشوق‌های پارک های علم و فناوری است

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری، دکتر اسماعیل پیرعلی در نشست تخصصی پارک علم و فناوری و اداره کل امور مالیاتی استان، ضمن معرفی ظرفیت پارک‌های علم و فناوری در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: در شرایط تحریم و التهاب اقتصادی، شرکت های دانش بنیان می توانند تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنند که یکی از ملزومات این امر استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و حمایت همه جانبه مسئولان از این شرکت‌هاست.
وی یکی از این ظرفیت‌ها را معافیت‌های مالیات بر حقوق و دستمزد، معافیت مالیات بر درآمد و ارزش افزوده عنوان کرد و افزود: متاسفانه وجود برخی از ابهامات موجب عدم استفاده مناسب از این قوانین شده است.
کوروش بیگدلی مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری نیز عدم آگاهی از قوانین مالیاتی را یکی از آسیب های این حوزه دانست و گفت: با توجه به تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شرایط معافیت ها دشوارتر شده است.
وی افزود: یکی از شرایط استفاده از معافیت‌های مالیاتی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور، تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی و تنظیم دفاتر مالی است که متاسفانه در برخی موارد رعایت نمی شود.
بیگدلی در پایان اظهار امیدواری کرد اداره کل امور مالیاتی آمادگی دارد در چارچوب قانون، زمینه رشد را برای استفاده جوانان خلاق و کارآفرین استان فراهم آورد.
ل.م ۵۴/ ر.ب ۴۵