مقاله عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان مقاله پر استناد در سطح دنیا معرفی شد

۰۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۶ کد : ۴۱۶۱۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۸۱۵
مقاله دکتر هادی غائبی عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی با عنوان« سیستم تولید همزمان توان و تبرید با یکپارچه‌ سازی چرخه ‌های کالینا و تبرید اجکتوری» در مجله Applied Thermal Engineering ۱۳۰(۲۰۱۸) ۷۶۴ با رده Q۱ منتشر و بر اساس گزارش پایگاه استنادی Web of Science به صورت مقاله Highly Cited معرفی شد.
مقاله عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان مقاله پر استناد در سطح دنیا معرفی شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر غائبی و تیم پژوهشی تحت نظر وی در پژوهشی در زمینه استفاده از منابع حرارتی دما پایین مانند حرارت خروجی یا اتلافی از فرایندهای صنعتی و منابع انرژی تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی، زمین گرمایی و زیست توده برای تولید اشکال مختلف انرژی نظیر توان، برودت، آب شیرین و هیدروژن به تحقیق پرداخته اند.

در این پژوهش یک چرخه تولید همزمان توان و تبرید با ترکیب چرخه کالینا و چرخه تبرید اجکتوری با منبع حرارتی دما پایین زمین گرمایی و با استفاده از محلول آب آمونیاک مورد بررسی قرار گرفت.

با استفاده از تحلیل جامع ترمودینامیکی مدلسازی سیستم تولید همزمان جدید توان و تبرید پیشنهادی با تلفیق یکپارچه چرخه توان کالینا و چرخه تبرید اجکتوری و با استفاده از منبع حرارتی دما پایین زمین گرمایی انجام شده است.

سیستم پیشنهادی توسط دکتر غائبی و تیم تحقیقاتی وی دارای دو سپراتور، سه کندانسور، دو شیر فشار شکن و دو مبدل حرارتی بازیاب است.

علاوه بر این برای افزایش راندمان چرخه ترکیبی از یک گرمکن سیال تغذیه نیز استفاده شده است. در حالت استفاده تنها از چرخه کالینا راندمان حرارتی سیستم ۵/‏۹ درصد بوده که با سیستم تولید همزمان جدید در حالت بهینه راندمان ۱۵ درصد بدست آمده است.

همچنین با تغییر در ساختار چرخه کالینا و تعبیه یک سیستم تولید برودت اجکتوری علاوه بر تولید توان به میزان ۴/‏۲ مگاوات، ۱۵/‏۱ مگاوات برودت نیز تولید شده است.

م.ع ۱۳۶۰/ ع.ع ۱۳۵۷


( ۶ )