در راستای گسترش همکاری های علمی- بین المللی صورت گرفت؛

نشست مشترک پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی با بنیاد ملی حمایت از طرح های تحقیقاتی هلند

۰۳ مهر ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۳ کد : ۴۱۶۱۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۴۸
نشست مشترک پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با بنیاد ملی حمایت از طرح های تحقیقاتی هلند با هدف گسترش همکاری های علمی و پژوهشی بین دو کشور ایران و هلند در شهر لاهه برگزار شد.
نشست مشترک پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی با بنیاد ملی حمایت از طرح های تحقیقاتی هلند

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، در این نشست دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه که به نمایندگی از دکتر ضرغام، رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور شرکت کرده بود، راهکارهای همکاری مشترک علمی پژوهشی بین صندوق حمایت از پژوهشگران و بنیاد ملی حمایت از طرح های تحقیقاتی هلند را مورد بررسی قرار داد و در نهایت دکتر وان دن دوئل معاون بنیاد علمی حمایت از طرح های پژوهشی هلند موافقت خود را جهت تدوین تفاهم نامه و شروع همکاری با ایران، اعلام کرد.
وی همچنین با تشکر از حضور هیات ایرانی در کشور هلند آمادگی خود و همکارانش را برای حضور در ایران به منظور آغاز همکاری های علمی بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دو کشور اعلام کرد
در حاشیه این نشست، بازدید و مذاکره با اعضای هیات علمی تعدادی از دانشگاه های هلند نظیر دانشگاه های اوترخت و لایدن نیز انجام گرفت.
این نشست با هماهنگی مرکزهمکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم وبا محوریت پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران به عنوان هماهنگ کننده همکاری های علمی و پژوهشی آتی بین دو کشورایران و هلند در شهر لاهه برگزار شد.
ر.ب ۴۵/‏ ع. ع ۵۷