پروژه بین المللی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در فراخوان پروژه های مشترک ایران و هند پذیرفته شد

۰۳ مهر ۱۳۹۷ | ۱۵:۵۰ کد : ۴۱۶۰۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۶۹
پروژه بین المللی دکترابوالفضل شیرازی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در فراخوان پروژه های مشترک ایران و هند پذیرفته شد.
پروژه بین المللی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد در فراخوان پروژه های مشترک ایران و هند پذیرفته شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه شهرکرد، پیرو توافق مرکز همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دپارتمان علم و فناوری وزارت علوم و فناوری جمهوری هند، پروژه بین المللی دکترشیرازی در فراخوان پروژه های مشترک ایران و هند با ارائه طرح " شناسایی بیومارکرهای بالقوه در گاوهای دهنده تخمک جهت تولید آزمایشگاهی جنین با تلفیق روش های ژنومیک و سیستمهای بیولوژی" جزو ۱۲ طرح پذیرفته شده اعلام شد.
ضرورت افزایش بازده تولیدات دامی، اهمیت استفاده از برنامه های استراتژیک دقیق و هدفمند در تولیدمثل دام را بیش از بیش نمایان می سازد. انتخاب ژنتیکی (Genomic Selection: GS) دام های مولد در سنین پایین و حتی قبل از تولد، در مرحله جنینی، امکان تسریع در برنامه های اصلاح نژادی، کوتاه نمودن فواصل نسلی و افزایش دقت در انتخاب دام ممتاز از ضرورت های انجام این طرح است.
پس از اعلام فراخوان طرح های پژوهشی مشترک ایران و هند و جمع آوری مدارک مربوط به طرح ها، هیاتی متشکل از متخصصان رشته های مدیریت منابع آب و زیست فناوری از دانشگاه فردوسی مشهد (متولی کارگروه هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی با هند) و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در تیرماه سال جاری با حضور در دهلی نو و برگزاری جلسات متعدد با همتایان هندی از میان ۷۳ پروژه تحقیقاتی واصل شده برای این فراخوان ۱۲ طرح انتخاب شدند که از این میان ۸ طرح مربوط به زیست فناوری و ۴ طرح دیگر با موضوعات مدیریت منابع آب می باشند.

ل. س ۴۲/‏ ر. ب ۴۵