انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی

۲۳ دی ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۷ کد : ۴۱۲۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۳۰
تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی امضا شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در نشستی با حضور دکتر محمد احمدآبادی معاون دانشجویی دانشگاه...
تفاهم نامه همکاری های مشترک بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی امضا شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در نشستی با حضور دکتر محمد احمدآبادی معاون دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دکتر ولی هادی رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان آذربایجان شرقی تفاهم نامه همکاری های مشترک به امضای طرفین رسید.
دکتر احمدآبادی در حاشیه این نشست اظهار داشت: با عنایت به اصل "اول ایمنی بعد کار" و بر طبق نیازسنجی انجام شده از ورزشکاران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، این تفاهم نامه با هیئت پزشکی ورزشی استان در زمینه های آموزشی، پژوهشی و درمانی به منظور ارتقای سطح سلامت ورزشکاران دانشجو و کارکنان منعقد شد.
وی افزود: با انعقاد این تفاهم نامه، ورزشکاران دانشجو و کارکنان می توانند از امکانات کلینیک تخصصی درمانی، تغذیه ای و روان شناسی، هیئت پزشکی ورزشی استان که مجهز به آخرین تکنولوژی های درمانی و مشاوره ای می باشد با پرداخت حداقل هزینه ها استفاده کنند و همچنین توافق شد که مرکز مشاوره و بهداشت مدیریت تربیت بدنی دانشگاه توسط این هیئت به زودی تجهیز شود.
گفتنی است آموزش ورزشکاران، مربیان و سرپرستان تیم های ورزشی فوق برنامه مدیریت تربیت بدنی در زمینه های مختلف درمان، بهداشت، تغذیه، مبارزه با دوپینگ و پیشگیری از آسیب ها بر اساس نیاز و اجرای دوره های عمومی و تخصصی کوتاه مدت و بلند مدت، همکاری در برنامه ریزی و اجرای طرح های سنجش و استعدادیابی، پوشش پزشکی سطوح مختلف مسابقات ورزشی در دانشگاه، برنامه ریزی و اجرای معایناتدوره ای در زمینه های تخصصی ورزشی و بهبود تغذیه و بهداشت، انجام معاینات کامل پزشکی قبل و در حین مسابقات، برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه های فیزیوتراپی، تغذیه، پزشکی ورزشی و روانشناسی ورزشی در دانشگاه و همکاری در خصوص آموزش، تألیف و ترجمه کتاب، ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص برگزاری سمینارهای تخصصی مرتبط مواردی از این تفاهم نامه را تشکیل می دهند.