مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم در اجلاس معاونان فرهنگی دانشگاه ها؛

مهم ترین گام در فعالیت های فرهنگی، شناخت ذهنیت و نگرش دانشجویان است

۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۸ کد : ۴۱۱۵۷ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۴۵
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه مخاطب عمده فعالیت های فرهنگی دانشگاه ها ،دانشجویان هستند،گفت: اگر ذهنیت و نگرش دانشجویان را به درستی نشناسیم، براساس کلیشه های ذهنی خود با دانشجویان رفتار خواهیم کرد و نتیجه نخواهیم گرفت.
مهم ترین گام در فعالیت های فرهنگی، شناخت ذهنیت و نگرش دانشجویان است

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر زهرا پارسا پور در پنجاه و یکمین اجلاس معاونان فرهنگی دانشگاه های کشور در دانشگاه شهید بهشتی گفت: ضرورت دارد در تعامل با دانشجویان به نگرش ها، آرزوها، مقتضیات زمانه و اقتضائات سنی آنان توجه کرده، به صدای آنان گوش کرده و زمینه ابراز وجود آنان را فراهم کنیم.
وی تاکید کرد: باید به جای تجارب جسته و گریخته در تعامل با دانشجویان، پژوهش کنیم و داده ها و تحلیل های علمی را که ما را با جهان ذهنی دانشجویان آشنا می کند مبنای فعالیت فرهنگی قرار دهیم.
مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم اظهار داشت: ضرورت دارد همه ارکان دانشگاه بویژه معاونت های فرهنگی و اجتماعی بخشی از ظرفیت های خود را به حوزه پژوهش در خصوص شناخت جامعه دانشجویی اختصاص دهند.
وی افزود: دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی اجتماعی وزارت علوم می کوشد با انجام پیمایش های ملی، برگزاری نشست های تخصصی با صاحبنظران و گفتگو با انجمن های دانشجویی، حوزه نظر و عمل را در فعالیت فرهنگی به هم نزدیک کند.
دکتر پارساپور گفت: می کوشیم با ایجاد شبکه ارتباطی میان معاونت های فرهنگی دانشگاه های کشور، دانش و تجارب موجود در حوزه فعالیت های فرهنگی را به اشترک بگذاریم واین فعالیت ها را اثربخش تر کنیم.
وی تاکید کرد: باید در محیط دانشگاه به دانشجویان مسئولیت دهیم و آنان را برای آینده کشور آماده کنیم و در این راه به دانشجویان و نسل جوان اعتماد کامل داشته باشیم و آنان را مشارکت جو و مسئولیت پذیر تربیت کنیم.
م.ع ۶۰/ ر.ب ۴۵