در دانشگاه استهبان وبا پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور ؛

پروژه تبدیل گازهای گلخانه ای به منبع جدید سوخت استهبان آغاز به کارکرد

۳۰ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵ کد : ۴۰۹۳۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۶۱۸
با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور پروژه تبدیل گازهای گلخانه ای به منبع جدید سوخت آغاز کارکرد.
پروژه تبدیل گازهای گلخانه ای به منبع جدید سوخت استهبان آغاز به کارکرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه استهبان، مرضیه دریانورد عضو هیئت علمی دانشگاه استهبان و مجری پروژه تبدیل گازهای گلخانه ای به منبع جدید سوخت درباره روند اجرای این پروژه گفت: در حال حاضر بخش انرژی جهان با دو مشکل مهم مواجه است، یکی افزایش روزافزون قیمت فرآورده های نفتی و دیگری افزایش میزان دی اکسیدکربن حاصل از نیروگاه ها در جو که منجر به گرم شدن کره زمین می شود.

وی افزود: شناسایی روش هایی برای توسعه منابع انرژی تجدیدپذیر همزمان با جلوگیری از واردشدن دی اکسیدکربن به جو ضروری است و این پروژه در همین راستا طراحی شده است.

وی گفت: در این طرح با استفاده از کمپلکس های جدیدی از فلز روتنیم با لیگاندهای پلی پریدیل سنتز دی اکسید کربن در سیکلی بسته انجام شده و مونواکسید کربن تولید می شود و این فرآیند در محیطی بسته انجام می شود و مونواکسید تولیدی وارد هوا نمی شود و خطری ندارد.

س.س ۵۱/ ا.ب ۵۱


( ۳ )