با حضور دکتر غلامی؛

پنجمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

۲۷ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۶ کد : ۴۰۸۶۳ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۴۴۴۳
پنجمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
پنجمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر غلامی در این نشست اظهار داشت: باید تدابیری بیندیشیم که درون سیستم، نظارت و ارزیابی به صورت مستمر انجام شود و اثرش را نیز بگذارد و در حقیقت فرآیندها را نظارت کنیم.
وی افزود: باید کلیاتی درون مجموعه‌ها تعریف شود که این فرآیند یکی از مبانی سطح‌بندی در دانشگاه‌ها نیز قرار گیرد.
در ادامه دکتر سعدان زکائی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری، ضمن ارائه گزارشی از استقرار نظام نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری (ناتک)، ارتقای کیفیت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، یکپارچه‌سازی سیاست‌ها و اقدامات در وزارت علوم، ایجاد زمینه پاسخ‌گویی نظام علوم، تحقیقات و فناوری به ذینفعان درونی و بیرونی، ایجاد امکان مقایسه وضعیت موجود با استانداردها و ایجاد امکان تضمین کیفیت نظام‌مند آموزش عالی را از مأموریت‌های این نظام دانست.
وی بررسی و تصویب سیاست‌ها، خط مشی‌ها، اصول و برنامه‌های کلی نظام نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی اعم از آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و اجرایی، همسوسازی کلیه فعالیت‌های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی، بررسی و تصویب شاخص‌ها و استانداردهای ملی در نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز نظام ناتک را از وظایف و اختیارات شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت برشمرد.
دکتر زکائی تثبیت ساختار استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) در قالب نمودار سازمانی دانشگاه‌های منتخب، تعیین حداقل منابع انسانی مورد نیاز دبیرخانه هیئت استانی و تعریف شرایط احراز تخصصی برای مجریان نظام ناتک، گسترش مشارکت زیرنظام‌های استانی آموزش عالی در ترکیب هیئت استانی، تصمیم‌سازی تخصصی و مشارکت زیرنظام‌ها در ارزیابی زیرنظام مربوطه در قالب کارگروه‌های تخصصی و توجه خاص به تحلیل سالانه هیئت استانی از وضعیت زیرنظام‌های آموزش عالی استان را از ویژگی‌های شبکه تضمین کیفیت استانی عنوان کرد.
به گفته وی مشارکت بیش از هزار عضو هیئت علمی و کارشناس در امر نظارت و ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی در سطح استان‌ها، ترویج فرهنگ برنامه محوری در دانشگاه‌ها با تأکید بر تدوین برنامه‌های بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تحلیل زیرنظام‌های آموزش عالی در کارگروه‌ها و کمیسیون آموزشی و ارائه در شورای ناتک از جمله اقدامات انجام شده در راستای استقرار نظام ناتک است.
دکتر زکائی افزود: ارزیابی عملکرد هیئت‌های استانی به عنوان بخشی مهم از شبکه تضمین کیفیت، تلاش برای نهادینه کردن و فعال کردن مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در مؤسسه‌های آموزش عالی از دیگر اقدامات انجام شده در راستای استقرار نظام ناتک می‌باشد.
وی درخصوص وضعیت استقرار ساختارهای نظام ارزیابی در دانشگاه‌های دولتی اظهار داشت: از مجموع ۱۲۳ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی دولتی در ساختار آموزش عالی، ۶۵ مورد نسبت به تشکیل شورا و مدیریت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت اقدام کرده‌اند.
دکتر زکائی تأمین نیروی انسانی و منابع مالی را از جمله چالش‌های پیش روی نظام ناتک در سطح ستاد و همچنین هیئت‌های استانی دانست و افزود: در سطح مؤسسه‌های آموزش عالی علاوه بر چالش‌های ذکر شده نیازمند تقویت ساختار مدیریتی نیز هستیم.
در این نشست همچنین ضمن تحلیل دوره‌ها و فعالیت مؤسسات آموزش عالی آزاد چالش‌های پیش روی این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری، دکتر محمد‌تقی نظرپور معاون اداری، مالی و مدیریت منابع، دکتر مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان، دکتر نسرین نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و دکتر محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور نیز در پنجمین نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، حضور داشتند.
ل.م ۵۴/ ع. ع ۵۷


( ۱ )