اندازه‌گیری هم زمان گونه‌های دارویی با نانوحسگر محققان دانشگاه کاشان

۳۰ تیر ۱۳۹۳ | ۱۴:۴۴ کد : ۴۰۳۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۵۳۴
محققان دانشگاه کاشان، جهت اندازه‌گیری هم زمان گونه‌های دارویی، نانوحسگری با حد تشخیص پایین طراحی کرده‌اند.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در این طرح، در کنار نانوحسگر مورد استفاده، جهت رفع مشکلا...
محققان دانشگاه کاشان، جهت اندازه‌گیری هم زمان گونه‌های دارویی، نانوحسگری با حد تشخیص پایین طراحی کرده‌اند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در این طرح، در کنار نانوحسگر مورد استفاده، جهت رفع مشکلات توصیف نتایج آزمایشگاهی، کاهش هزینه، افزایش سرعت و عدم نیاز به استفاده از حلال‌های آلی در آزمون‌ها، از مزایای روش پیشنهادی است.
در این کار تحقیقاتی از توانایی روش‌های آماری در جداسازی پیک‌های الکتروشیمیایی همپوشانی شده‌ دو داروی مهم زیستی، شامل سولفامتی‌زول و سولفاپیریدین استفاده شده است.
دکتر سید مهدی قریشی، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان درباره اهمیت موضوع بررسی شده گفت : اندازه‌گیری دو داروی سولفامتی‌زول و سولفاپیریدین، به‌ دلیل همپوشانی شدید پیک‌های الکتروشیمیایی آن‌ها، تنها با استفاده از روش‌های متدوال امکان‌پذیر نیست بنابراین، در این پژوهش از تلفیق روش‌های آماری همراه با روش‌های الکتروشیمیایی استفاده شده است همچنین به‌ منظور افزایش حساسیت پاسخ‌ها، این اندازه‌گیری در سطح الکترود خمیر کربن اصلاح شده با نانولوله‌های کربنی چند دیواره انجام شده است.
وی افزود: با توجه به جایگزینی استفاده از روش‌های آزمایشگاهی جداسازی با روش‌های آماری کمومتریکس، علاوه بر افزایش حساسیت و بهبود حد تشخیص اندازه‌گیری در مقیاس نانومولار، محاسنی همانند کاهش هزینه، افزایش سرعت، عدم استفاده از حلال‌های آلی و در نتیجه کاهش آلودگی نیز حاصل شده است.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی اصلاح الکترود خمیر کربن با نانولوله‌های کربنی چنددیواره، موجب افزایش سطح مؤثر الکترود و در نتیجه تسهیل روند اکسایش دو داروی سولفامتی‌زول و سولفاپیریدین می‌شود. این امر افزایش قدرت جریان‌دهی گونه‌ها را به دنبال داشته و نهایتا منجر به افزایش حساسیت اندازه‌گیری و در نتیجه بهبود حد تشخیص در مقیاس نانومولار در سطح نانوحسگر شده است.
دکتر قریشی در پایان با اشاره به نتایج رضایت‌بخش این کار تحقیقاتی در نمونه‌های حقیقی، ابراز امیدواری کرد که امکان تجاری شدن این کار وجود دارد و توسعه‌ این روش در سطحی بالاتر از مقیاس آزمایشگاهی، جزو برنامه‌های آینده این گروه تحقیقاتی است.