به همت محققان دانشگاه تربیت مدرس صورت گرفت؛

کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های موتورهای دیزلی با نقاط کربنی

۳۰ تیر ۱۳۹۷ | ۱۴:۲۳ کد : ۴۰۳۲۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۵۲۵
پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس با همکاری پژوهشگاه صنعت نفت، ترکیبی متشکل از سوخت دیزل و نقاط کربنی را سنتز کردند که استفاده از آن در موتور دیزل سبب افزایش کارایی موتور و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی‌ها می‌شود.
کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌های موتورهای دیزلی با نقاط کربنی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از ایسنا، دکتر احسان‌الله اتفاقی دانش‌آموخته مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس و از محققان این طرح با بیان اینکه کاربرد نانو ذرات فلزی و اکسید فلزی در ترکیب سوخت‌های دیزلی راهکاری جهت کاهش مصرف سوخت و مشکلات مربوط به استفاده از آنها در خودروها است، گفت: از آنجایی‌که نانو ذرات فلزی و اکسید فلزی ممکن است بر ارگانیسم‌های زنده آثار سمی باقی بگذارند، استفاده از نانو ذرات کربنی زیست تخریب‌پذیر می‌تواند تا حدودی این‌گونه مشکلات را کاهش دهد.
دکتراتفاقی افزود: استفاده از ترکیب سنتز شده در این طرح که متشکل از سوخت دیزل، بیودیزل، آب و نقاط کربنی است، علاوه بر کاهش مصرف سوخت موجب افزایش کارایی موتور و همچنین کاهش قابل توجه گازهای آلاینده خروجی از جمله اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن‌های نسوخته می‌شود.
وی با اشاره به مراحل انجام این طرح بیان کرد: پس از سنتز نانو ذرات کربن کوانتوم دات انواع آزمون‌های مشخصه‌یابی شامل آنالیزهای الگوی طیفی اشعه‌ی ایکس (XRD)، طیف‌سنجی فوتولومینسانس، آنالیز ترموگراویمتری (TGA)، توزیع اندازه ذرات (DLS) و تصویربرداری HRTEM انجام شد.
وی تصریح کرد: نتایج به دست آمده از آزمون‌ها نشان داد، برای ترکیب حاوی ۱۵ درصد بیودیزل، ۵ درصد آب و 60 ppm نانوذرات کوانتوم دات، توان موتور به میزان ۲۱ درصد نسبت به سوخت B15 خالص افزایش و مصرف سوخت ویژه ترمزی حدود ۱۳ درصد (۱۰ درصد به صورت مستقیم و ۳ درصد به صورت غیر مستقیم) کاهش می‌یابد بنابراین کاهش آلاینده‌های NOx و HC به ترتیب ۴ و ۲۳ درصد نسبت به سوخت B15 خالص، از دیگر دستاوردهای این طرح به شمار می‌رود.
ز.ح ۷۴/ ر.ب ۴۵