مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم:

مدیریت فرهنگی یک پروژه مشارکتی است

۲۶ تیر ۱۳۹۷ | ۱۶:۴۴ کد : ۴۰۲۵۷ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۳۲۲
مهندس عسکری مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه مدیریت فرهنگی یک پروژه مشارکتی است ، گفت: پیش نیاز این نوع مدیریت، آگاهی و مشارکت همه عناصر دانشگاهی از مسائل موجود و اهداف پروژه است.
مدیریت فرهنگی یک پروژه مشارکتی است

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، مهندس عسکری در نشست معاونان فرهنگی دانشگاه های منطقه یک آموزش عالی، با بیان اینکه استادان، کارکنان و دانشجویان سه رکن دانشگاه هستند و متناسب با مسئولیت هایی که در دانشگاه دارند باید در این پروژه مشارکت داشه باشند، اظهار داشت: در شرایطی که به علت شرایط حاکم بر جامعه همبستگی اجتماعی به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است، دانشگاه در بین نهاد های جامعه دارای بیشترین حد اعتماد در میان مردم است وهنوز عناصر دانشگاهی برای مردم دارای مرجعیت هستند.
وی افزود: بر همین اساس دانشگاه به عنوان نهاد میانجی و پل ارتباطی بین جامعه و دولت نقش آفرینی می کند از این رو از دانشگاه انتظار می رود به عنوان خرد منفصل جامعه از طریق نهاد سازی و مدیا در بازسازی همبستگی اجتماعی مشارکت فعال داشته باشد.
مهندس عسکری در ادامه گفت: یکی از اقداماتی که در این زمینه میتوان انجام داد ایجاد کانون های گفتگوی ملی برای حل مشکلات کشور در دانشگاه است.
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی خاطر نشان کرد: دانشگاه در مقابل مسائل جامعه بی تفاوت نیست. دانشگاه خرد منفصلی است که مسائل را رصد و تحلیل کرده و مواجهه عقلانی با آنها دارد. از این رو باید به وظیفه ذاتی خود که مشارکت اجتماعی و آموزش اخلاقی جامعه است بازگردد و انجام این وظیفه در ذیل معاونت فرهنگی و اجتماعی بیشتر به سرمنزل مقصود می رسد.
مهندس عسکری با اشاره به نقش کلیدی و سابقه تمدنی و میراث فرهنگی دانشگاه به علت وجود فعالیت و حضور طیف های گوناگون دانشجویی و فرصت تعامل با دانشجویان بویژه در معاونت فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و این مهم را عامل موثری در بازخوانی مباحث فرهنگی و مذهبی دانست.
وی همچنین لازمه این امر را شناخت ارکان همبستگی اجتماعی و چگونگی تحقق آنها دانست و افزود: باید به تقویت ارزش ها، هنجارها و قواعد اجتماعی نسلی که آینده ایران، پیشرفت و تعالی آن به ذهن و عمل جوانان دانشجو گره خورده است پرداخت
مهندس عسکری با اشاره به بحث مسئولیت اجتماعی دانشگاه در جامعه گفت: دانشگاه می بایست در دو رکن ماموریت های کلان دانشگاه و کنشگران یا عناصر دانشگاهی مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند.
ر.ب ۴۵/‏ ع. ع ۵۷


( ۱ )