بر اساس ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی اعلام شد؛

کسب رتبه برترین شبکه آزمایشگاهی دانشگاه‌های کشور توسط دانشگاه تبریز

۱۷ تیر ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۲ کد : ۴۰۰۷۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۲۷
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز با ۲۸ پله صعود نسبت به سال گذشته، رتبه برتر آزمایشگاهی در میان دانشگاه‌های کشور و جایگاه ۱۷ را در بین کل شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی کشور به خود اختصاص داد.
کسب رتبه برترین شبکه آزمایشگاهی دانشگاه‌های کشور توسط دانشگاه تبریز

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تبریز، دکتر اصغر عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز در این خصوص گفت: درچهارمین دوره ارزیابی مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی، آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه با ۲۸ پله صعود نسبت به سال قبل در رده ۱۷ بالاتر از تمام دانشگاه های کشور قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه اکثر مراکزی که در رتبه بالاتر از دانشگاه تبریز قرار گرفته‌اند، مربوط به بخش خصوصی هستند، تصریح کرد: آزمایشگاه مرکزی این دانشگاه این جایگاه را دربین ۱۷۴ مرکز به دست آورده است.
به گفته دکتر عسگری بر اساس ارزیابی صورت گرفته از سوی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی که در راستای رتبه بندی عملکرد مراکز عضو در سال ۱۳۹۶ بوده است، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز با کسب ۴۶۹/ ۲۱ امتیاز جایگاه ۱۷ را بدست آورده است.
وی تصریح کرد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تبریز همچنین در سال گذشته توانسته بود در ۱۷ پارامتر شیمی عنوان معتمد سازمان محیط زیست کشور را کسب کند و در حال حاضر تعداد پارامترهای قابل اندازه‌گیری این آزمایشگاه که مورد تأیید اداره کل محیط زیست است به ۲۹ پارامتر رسیده است.
ل.م ۵۴/ ع. ع ۵۷