انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درفرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

۱۳ آبان ۱۳۹۳ | ۱۹:۵۷ کد : ۳۹۸۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۱۶
دکتر محمدصال مصلحیان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو بخش ریاضی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منصوب شد . به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان ع...
انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درفرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

دکتر محمدصال مصلحیان عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان عضو بخش ریاضی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در حکمی دکتر محمدصال مصلحیان ، استاددانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرقطب علمی آنالیز روی ساختارهای جبری را به مدت دو سال به عنوان عضو بخش ریاضی این فرهنگستان منصوب کرد.