انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان مسئول برنامه ریزی و تدوین برنامه های آینده پژوهی استان دراستانداری خراسان رضوی

۲۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۶ کد : ۳۹۸۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۴۲
طی حکمی از سوی محمد مهدی مروج الشریعه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری خراسان رضوی، دکترجواد سرگلزایی استاد گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت مسئول برنامه ر...
طی حکمی از سوی محمد مهدی مروج الشریعه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری خراسان رضوی، دکترجواد سرگلزایی استاد گروه آموزشی مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به سمت مسئول برنامه ریزی و تدوین برنامه های آینده پژوهی استان در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درحکم دکترسرگلزایی آمده است :
در اجرای بند (4) دستورالعمل ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، درخصوص تهیه و تدوین برنامه 3 ساله پژوهش و فناوری استان در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، نقشه جامع علمی کشور و سیاست ها و اولویت های ابلاغی شورای عتف به موجب این ابلاغ جناب عالی به عنوان "مسئول برنامه ریزی و تدوین برنامه های آینده پژوهی استان در کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان" منصوب می شوید.
شایسته است ضمن تعامل مستمر با کارگروه مذکور و کمیسیون های مربوطه و همچنین کلیه دستگاه های اجرایی / دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی، فناوری و پژوهشی استان نسبت به تهیه برنامه 3 سال فوق الذکر اقدام لازم به عمل آورید.
 ریاست بنیاد نخبگان خراسان رضوی درحال حاضر، مدیریت امور رایانه دانشکده مهندسی در سال 87 و معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی در سال های 87 الی 89 از سوابق اجرایی دکتر جواد سرگلزایی می باشد.

( ۱ )