انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به سمت مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

۲۴ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۲:۰۰ کد : ۳۹۸۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۸
طی حکمی ازسوی دکترمرتضی افتخاری رئیس مؤسسه تحقیقات آب، دکترداریوش یوسفی کبریا عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، به سمت مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر منصوب شد...
طی حکمی ازسوی دکترمرتضی افتخاری رئیس مؤسسه تحقیقات آب، دکترداریوش یوسفی کبریا عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، به سمت مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در حکم دکتر یوسفی کبریا آمده است:
با عنایت به تجربیات و سوابق ارزنده جنابعالی در ابعاد علمی و مدیریتی، به موجب این حکم به سمت مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر منصوب می شوید.
امید است با اتکا به خداوند متعال و تلاش برای تحقیق موارد ذیل، موجبات رشد و ارتقای جایگاه آن مرکز و خدمت رسانی هر چه بیشتر به کشور را فراهم کنید: ظرفیت سازی لازم جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و مطالعاتی کشور در قالب جذب پروژه، استخراج نیازهای تحقیقاتی کلیدی مرتبط با دریای خزر با توجه به چالش های فعلی و آینده پژوهی، رصد روش ها، تجهیزات و فناوری های نوین مرتبط با پایش کمی و کیفی دریای خزر به ویژه سنجش از دور، ارتباط مؤثر علمی و تبادل اطلاعات با مسئولان ذیربط در کشورهای حاشیه دریای خزر، پیگیری و ایجاد زمینه همکاری با دانشگاه های کشور به ویژه در استان های همجوار به منظور جهت دهی و حمایت پایان نامه های دانشجویی مورد نیاز بخش آب، برنامه ریزی جهت ارتباط مؤثر با کلیه واحد های دولتی و غیر دولتی ذی دخل در دریای خزر، پیشبرد و دستیابی به اهداف طرح « مطالعات و نوسانات دریای خزر» در چارچوب موافقت نامه آن، ارائه گزارشات منظم  و دوره ای در خصوص وضعیت فعلی و آتی پارامترهای کمی و کیفی دریای خزر.