انتصاب عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد به عنوان رئیس کمیته فنی متالوژی

۱۸ آبان ۱۳۹۵ | ۱۰:۴۶ کد : ۳۹۷۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۳۲
عضو هیئت علمی گروه مواد دانشگاه شهرکرد به عنوان رئیس کمیته فنی متالوژی پودر ایران به مدت سه سال منصوب شد.    به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در نشست تاسیس کمیته فنی ISIRI/TC119  ک...
عضو هیئت علمی گروه مواد دانشگاه شهرکرد به عنوان رئیس کمیته فنی متالوژی پودر ایران به مدت سه سال منصوب شد.
    به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در نشست تاسیس کمیته فنی ISIRI/TC119  که در سال جاری برگزار شد، سازمان ملی استاندارد اقدام به تاسیس کمیته فنی متناظر با کمیته فنی بین المللی Iso/tc119تحت عنوان" متالورژی پودر"کرد که پس از برگزاری انتخابات، احمد کیوانی عضو هیئت علمی گروه مواد دانشگاه شهرکرد با توجه به تجربه و تخصص به عنوان رئیس کمیته فنی متالوژی پودر ایران (ISIRI/TC119) به مدت سه سال منصوب شد.