انتصاب سرپرست معاونت فناوری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

۲۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۹ کد : ۳۹۷۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۰۲
دکتر محمدرضا امید خواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با صدور حکمی دکتر محمد غفار زاده را به عنوان سرپرست معاونت فناوری پژوهشگاه منصوب کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در حکم دکتر امیدخوا...
دکتر محمدرضا امید خواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با صدور حکمی دکتر محمد غفار زاده را به عنوان سرپرست معاونت فناوری پژوهشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در حکم دکتر امیدخواه خطاب به دکتر غفارزاده آمده است: نظر به شایستگی و توانایی جنابعالی و بر اساس برنامه پیشنهادی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت فناوری پژوهشگاه منصوب می شوید.
امید است در پرتو الطاف الهی، هماهنگی و همکاری کامل با معاونان، اعضای هیئت علمی و سایر پرسنل زحمتکش، در تحقق اهداف متعالی این پژوهشگاه و تحقق برنامه پیشنهادی موفق و موید باشید.


( ۱ )