انتصاب سرپرست عالی دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور

۲۳ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۲:۲۴ کد : ۳۹۶۸ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۵۷۷
طی حکمی ازسوی دکترمجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان اموردانشجویان ، دکترفخرالدین اصغری آقمشهدی به عنوان سرپرست عالی دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور منصوب ش...
طی حکمی ازسوی دکترمجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان اموردانشجویان ، دکترفخرالدین اصغری آقمشهدی به عنوان سرپرست عالی دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور منصوب شد.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، درحکم دکتراصغری آقمشهدی آمده است:
همان طوری که استحضار دارید المپیادهای فرهنگی ورزشی به عنوان یکی از رویدادهای ملی ورزش دانشجویی نقش ارزنده ای درتوسعه ورزش همگانی درجامعه، تحکیم دوستی بین دانشجویان و ترویج شادابی و نشاط در دانشگاه ها ایفا می کنند.
ازاین رو جنابعالی به عنوان سرپرست عالی دومین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های سراسر کشور منصوب می شوید.
امید است درپناه خداوند متعال و برنامه ریزی شایسته، بکارگیری امکانات موجود درسطح استان و بکارگیری نیروهای متعهد و کارآمد شاهد برگزاری مطلوب و خاطره انگیز این المپیاد باشیم.