بر اساس اعلام «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» در سال ۲۰۱۸؛

۱۲ مؤسسه ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر جهان قرار گرفتند

۰۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۳:۵۵ کد : ۳۹۵۰۰ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۴۳۱۷
۱۲ مؤسسه ایرانی بر اساس تازه‌‌ترین گزارش «مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» ویرایش ۲۰۱۸، در فهرست مؤسسه‌های برتر جهان قرار گرفتند.
۱۲ مؤسسه ایرانی در فهرست مؤسسه‌های برتر جهان قرار گرفتند

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، دانشگاه‌های «آزاد اسلامی (همۀ واحدها)»، «تهران»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی شریف»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی امیرکبیر»، «تربیت مدرس»، «علم و صنعت ایران»، «شیراز»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، و «شهید بهشتی» مؤسسه‌های ایرانی برتر در این نظام رتبه‌بندی هستند و در جایگاه نخست تا هشتم ملی جای گرفته‌اند.
«رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» تنها نظامی است که کیفیت آموزش و پرورش دانشجویان، پرستیژ اعضای هیئت علمی، و کیفیت پژوهش دانشگاه‌ها را بی‌نیاز از پیمایشهای رایج و پرسشنامه برای مؤسسه‌ها می‌سنجد.
«مرکز رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان» هر ساله مؤسسه‌های گوناگون در سراسر جهان را بر پایۀ هفت سنجۀ کلیدی ارزیابی و نام ۱۰۰۰ مؤسسۀ برتر را منتشر می‌کند. کیفیت آموزش، اشتغال دانش‌آموختگان، کیفیت اعضای هیئت علمی، انتشارات پژوهشی، انتشارات باکیفیت بالا، تأثیرگذاری و استنادها، سنجه‌هایی هستند که این نظام رتبه‌بندی برای مقایسۀ مؤسسه‌ها از آنها بهره می‌برد.
در جدول یک، امتیاز کل و رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، رتبۀ آنها در سنجه‌های گوناگون آمده است.
 

جدول ۱. امتیاز کل و رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبۀ ملی

رتبۀ جهانی

دانشگاه آزاد اسلامی (همه واحدها)

۷۵.۳

۱

۳۷۱

دانشگاه تهران

۷۴.۲

۲

۴۶۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۷۳.۳

۳

۵۴۷

دانشگاه صنعتی شریف

۷۲.۸

۴

۵۹۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

۷۲.۴

۵

۶۴۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۷۲

۶

۶۸۹

دانشگاه تربیت مدرس

۷۱.۴

۷

۷۵۶

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷۱.۴

۸

۷۶۰

دانشگاه شیراز

۷۰.۷

۹

۸۵۷

دانشگاه فردوسی مشهد

۷۰.۶

۱۰

۸۷۲

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۰

۱۱

۹۶۶

دانشگاه شهید بهشتی

۶۹.۸

۱۲

۹۹۲

 

 

 

جدول ۲. رتبۀ مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان»

نام مؤسسه

کیفیت آموزش

اشتغال دانش‌آموختگان

کیفیت اعضای هیئت علمی

انتشارات پژوهشی

انتشارات باکیفیت بالا

تأثیرگذاری

استنادها

دانشگاه آزاد اسلامی

(همه واحدها)

-

+ ۱۰۰۰

-

۶۶

۴۰۶

+ ۱۰۰۰

۴۶۰

دانشگاه تهران

۴۲۸

+ ۱۰۰۰

۲۵۴

۲۱۷

۴۳۶

+ ۱۰۰۰

+ ۱۰۰۰

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

+ ۱۰۰۰

-

۲۸۳

۷۳۹

۶۳۵

۶۷۳

دانشگاه صنعتی شریف

۱۹۸

+ ۱۰۰۰

-

۴۳۲

۵۶۷

+ ۱۰۰۰

۵۴۱

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

+ ۱۰۰۰

-

۵۴۲

۷۱۶

+ ۱۰۰۰

۴۰۵

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

+ ۱۰۰۰

-

۳۹۶

۶۵۹

+ ۱۰۰۰

۸۹۸

دانشگاه تربیت مدرس

-

+ ۱۰۰۰

-

۴۱۷

۷۲۳

+ ۱۰۰۰

+ ۱۰۰۰

دانشگاه علم و صنعت ایران

-

+ ۱۰۰۰

-

۵۴۶

۷۸۵

+ ۱۰۰۰

۶۷۳

دانشگاه شیراز

-

+ ۱۰۰۰

-

۶۰۴

۸۹۴

+ ۱۰۰۰

۸۹۸

دانشگاه فردوسی مشهد

-

+ ۱۰۰۰

-

۶۲۷

۹۶۵

+ ۱۰۰۰

۸۹۸

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

-

+ ۱۰۰۰

-

۶۴۴

+ ۱۰۰۰

۹۴۹

+ ۱۰۰۰

دانشگاه شهید بهشتی

-

+ ۱۰۰۰

-

۸۱۵

+ ۱۰۰۰

+ ۱۰۰۰

۶۷۳

 

بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ میلادی این رتبه‌بندی «Harvard University» پیشگام مؤسسه‌های جهان است و «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of Oxford»، «University of California, Berkeley»، «Princeton University»، «Columbia University»، «California Institute of Technology» و «University of Chicago»، در جایگاه دوم تا دهم هستند.
ل.م ۵۴/ ر.ب ۴۵


( ۲ )