برگزاری همایش "ایرانیان و خلیج فارس" دردانشگاه شیراز

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۲ کد : ۳۹۲۸۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۲۲۸۱
همایش ''ایرانیان و خلیج فارس'' به همت انجمن علمی و بخش تاریخ دانشگاه شیراز و با حضور استادان و دانشجویان دردانشگاه شیراز برگزارشد.
برگزاری همایش "ایرانیان و خلیج فارس" دردانشگاه شیراز

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شیراز، دراین نشست دکترسیدابوالقاسم فروزانی درخصوص گستره دریای پارس براساس منابع دست اول تاریخی و جغرافیایی، گستره جغرافیایی دریای پارس را سراسر آب‌های جنوبی ایران در گذشته تاریخی معرفی کرد.

دکترعلیرضا عسکری، باستان شناس و عضو هیأت علمی بخش تاریخ هم درباره آخرین یافته‌های باستان شناسی در کرانه‌های خلیج فارس به ویژه در منطقه پارسیان به ایراد سخن پرداخت و بر نقش تاریخی ایرانیان باستان در این پهنه جغرافیایی تأکید کرد.

شیوع وبا در جنوب ایران و نقش راه‌های دریایی در انتشار آن در دوره معاصر؛ موضوع سخنرانی دکترسلیمان حیدری، عضو هیأت علمی بخش تاریخ در این مراسم بود.

دکترکامیار عبدی باستان شناس هم درخصوص نفوذ ایرانیان در کرانه‌های جنوبی خلیج فارس از جمله مناطقی از شبه جزیره عربستان مطالبی را بیان کرد.

وی با ارائه شواهد و یافته‌های باستان شناسی، به تشریح گسترش نفوذ فرهنگ و هنر ایرانی در سرزمین‌های جنوبی خلیج فارس پرداخت.

دکترجواد موسوی دالینی، عضو هیأت علمی بخش تاریخ نیز در همایش ''ایرانیان و خلیج فارس درخصوص فتح هرمز بر اساس ''جنگ نامه کشمش و ''جرون نامه'' - که دو اثر حماسی مربوط به مبارزه ایرانیان با بیگانگان برای رهایی خلیج فارس از سلطه‌ی آنهاست - مطالبی را بیان کرد.

'' ایرانیان و راه‌های دریایی در آستانه اکتشافات اقیانوسی'' و چگونگی کاهش تجارت بین المللی از مسیرهای دریایی قدیم موضوع سخنرانی دکتراحمد فضلی نژاد، عضو هیأت علمی بخش تاریخ در این مراسم بود.

دکترعبدالرسول خیراندیش، استاد بخش تاریخ دانشگاه شیراز، سخنران پایانی این همایش بود که درباره ''تجارت خلیج فارس و خوشبویی مکان‌های مقدس'' مطالبی را بیان کرد.

این استاد بخش تاریخ در همایش ''ایرانیان و خلیج فارس در دانشگاه شیراز، به تشریح نقش خلیج فارس در تجارت مواد و گیاهان خوشبو برای استفاده در مکان‌های مقدس کشورهای مختلف جهان پرداخت.

ل.س ۴۲/ ر.ب ۴۵

کلید واژه ها: شیراز